Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Franziska Aas

12.4. 1914 – 13.9. 2005

Klaus Anstein Vikeså

7.9. 1943 – 31.8. 2005

Oscar de Besche

6.6. 1923 – 12.8. 2005

Arne Borgersen

25.8. 1927 – 7.10. 2005

Johan N. Hertzberg

9.5. 1909 – 13.10. 2005

Per Isachsen

6.1. 1923 – 31.10. 2005

Otto Johansen

10.11. 1912 – 21.9. 2005

Wollert Henrik Krohn

1.5. 1916 – 9.9. 2005

Nils Norman

10.12. 1924 – 11.10. 2005

Arild Karl Olsen

31.1. 1938 – 17.9. 2005

Lars Rintelen

17.10. 1982 – 09.09. 2005

Bjørn Snilsberg

11.4. 1969 – 6.9. 2005

Solveig Sveen

8.7. 1919 – 2.9. 2005

Vidar Øren

6.4. 1958 – 7.9. 2005

Ola Sigurd Ørjavik

1.9. 1936 – 25.10. 2005

Anbefalte artikler