Høyest pensjonsavgang i små spesialiteter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er stor interesse for spørsmål om den fremtidige tilgangen og avgangen av spesialister.

  Forventet pensjonsavgang blant godkjente spesialister de neste ti årene er høyest i spesialitetene nukleærmedisin, fordøyelsessykdommer, barnekirurgi, kjevekirurgi og munnhulesykdommer, medisinsk biokjemi, samfunnsmedisin, geriatri, karkirurgi og lungesykdommer, i denne rekkefølgen.

  I disse spesialitetene utgjør andelen som er født før 1949 over 40 %. Det gjelder alle yrkesaktive spesialister under 67 år i Norge. I de øvrige spesialiteter ligger andelen under 40 %. Av de største spesialitetene er andelen høyest i generell kirurgi, med 36,7 %.

  Et svært sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvor mange av de yrkesaktive spesialistene i hver spesialitet som kan forventes å gå av med pensjon de nærmeste årene. I tabellen har vi sett på hvor stor andel av de yrkesaktive spesialistene under 67 år som er født før 1949, og som dermed kan forventes å gå av med pensjon de neste ti årene.

  Ikke alle små spesialiteter vil ha høy pensjonsavgang i denne perioden. I medisinsk genetikk er andelen bare 14,8 % og i nevrokirurgi 20,8 %.

  Tabell

  Antall spesialister totalt per 14.11. 2005, yrkesaktive under 67 år i Norge og andel av disse født før 1949

  Totalt

  Yrkesakt. i Norge

   % født før 1949

  Allmennmedisin

  2 760

  2 416

  21,4

  Anestesiologi

  1 096

  618

  25,2

  Arbeidsmedisin

  253

  224

  32,6

  Barne- og ungdomspsykiatri

  225

  175

  27,4

  Barnekirurgi

  26

  16

  36,7

  Barnesykdommer

  664

  459

  29,0

  Blodsykdommer

  74

  58

  39,7

  Endokrinologi

  81

  62

  30,6

  Fordøyelsessykdommer

  217

  169

  44,4

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

  163

  130

  37,7

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer

  839

  490

  31,0

  Gastroenterologisk kirurgi

  202

  166

  43,8

  Generell kirurgi

  1 378

  858

  31,0

  Geriatri

  122

  73

  42,5

  Hjertesykdommer

  381

  244

  29,9

  Hud- og veneriske sykdommer

  204

  129

  30,2

  Immunologi og transfusjonsmedisin

  77

  52

  25,0

  Indremedisin

  1 828

  1 255

  33,5

  Infeksjonssykdommer

  100

  69

  31,9

  Karkirurgi

  129

  87

  41,4

  Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

  35

  23

  43,5

  Klinisk farmakologi

  42

  34

  38,2

  Klinisk nevrofysiologi

  37

  24

  29,2

  Lungesykdommer

  213

  150

  40,7

  Medisinsk biokjemi

  127

  75

  42,7

  Medisinsk genetikk

  40

  27

  14,8

  Medisinsk mikrobiologi

  132

  87

  39,1

  Nevrokirurgi

  77

  53

  20,8

  Nevrologi

  362

  267

  25,1

  Nukleærmedisin

  65

  38

  47,4

  Nyresykdommer

  119

  84

  32,1

  Onkologi

  167

  138

  26,1

  Ortopedisk kirurgi

  589

  361

  32,4

  Patologi

  235

  155

  25,2

  Plastikkirurgi

  136

  86

  29,1

  Psykiatri

  1 403

  1 022

  31,2

  Radiologi

  717

  461

  29,1

  Revmatologi

  178

  122

  32,0

  Samfunnsmedisin

  572

  448

  42,6

  Thoraxkirurgi

  104

  60

  36,7

  Urologi

  186

  118

  33,9

  Øre-nese-halssykdommer

  412

  280

  31,1

  Øyesykdommer

  448

  311

  31,2

  Totalt

  17 215

  12 174

  30,2

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media