Høyest pensjonsavgang i små spesialiteter

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det er stor interesse for spørsmål om den fremtidige tilgangen og avgangen av spesialister.

Forventet pensjonsavgang blant godkjente spesialister de neste ti årene er høyest i spesialitetene nukleærmedisin, fordøyelsessykdommer, barnekirurgi, kjevekirurgi og munnhulesykdommer, medisinsk biokjemi, samfunnsmedisin, geriatri, karkirurgi og lungesykdommer, i denne rekkefølgen.

I disse spesialitetene utgjør andelen som er født før 1949 over 40 %. Det gjelder alle yrkesaktive spesialister under 67 år i Norge. I de øvrige spesialiteter ligger andelen under 40 %. Av de største spesialitetene er andelen høyest i generell kirurgi, med 36,7 %.

Et svært sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvor mange av de yrkesaktive spesialistene i hver spesialitet som kan forventes å gå av med pensjon de nærmeste årene. I tabellen har vi sett på hvor stor andel av de yrkesaktive spesialistene under 67 år som er født før 1949, og som dermed kan forventes å gå av med pensjon de neste ti årene.

Ikke alle små spesialiteter vil ha høy pensjonsavgang i denne perioden. I medisinsk genetikk er andelen bare 14,8 % og i nevrokirurgi 20,8 %.

Antall spesialister totalt per 14.11. 2005, yrkesaktive under 67 år i Norge og andel av disse født før 1949

Totalt

Yrkesakt. i Norge

 % født før 1949

Allmennmedisin

2 760

2 416

21,4

Anestesiologi

1 096

618

25,2

Arbeidsmedisin

253

224

32,6

Barne- og ungdomspsykiatri

225

175

27,4

Barnekirurgi

26

16

36,7

Barnesykdommer

664

459

29,0

Blodsykdommer

74

58

39,7

Endokrinologi

81

62

30,6

Fordøyelsessykdommer

217

169

44,4

Fysikalsk medisin og rehabilitering

163

130

37,7

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

839

490

31,0

Gastroenterologisk kirurgi

202

166

43,8

Generell kirurgi

1 378

858

31,0

Geriatri

122

73

42,5

Hjertesykdommer

381

244

29,9

Hud- og veneriske sykdommer

204

129

30,2

Immunologi og transfusjonsmedisin

77

52

25,0

Indremedisin

1 828

1 255

33,5

Infeksjonssykdommer

100

69

31,9

Karkirurgi

129

87

41,4

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

35

23

43,5

Klinisk farmakologi

42

34

38,2

Klinisk nevrofysiologi

37

24

29,2

Lungesykdommer

213

150

40,7

Medisinsk biokjemi

127

75

42,7

Medisinsk genetikk

40

27

14,8

Medisinsk mikrobiologi

132

87

39,1

Nevrokirurgi

77

53

20,8

Nevrologi

362

267

25,1

Nukleærmedisin

65

38

47,4

Nyresykdommer

119

84

32,1

Onkologi

167

138

26,1

Ortopedisk kirurgi

589

361

32,4

Patologi

235

155

25,2

Plastikkirurgi

136

86

29,1

Psykiatri

1 403

1 022

31,2

Radiologi

717

461

29,1

Revmatologi

178

122

32,0

Samfunnsmedisin

572

448

42,6

Thoraxkirurgi

104

60

36,7

Urologi

186

118

33,9

Øre-nese-halssykdommer

412

280

31,1

Øyesykdommer

448

311

31,2

Totalt

17 215

12 174

30,2

Anbefalte artikler