Slagpasienter og syn

Tone E. Walberg Om forfatteren
Artikkel

Med både bekymring og lettelse ser jeg at bilkjøring og slagpasienter er tema for to artikler i Tidsskriftet nr. 19/2005 (1, 2). I den ene skriver Sven-Mårten Samuelsson «Det var ibland tilfälligheter att en homonym hemianopsi upptäcktes, t.ex. vid undersökning hos optiker. Flera av patienterna med homonym hemianopsi körde bil flera månader, ibland mer än ett år, innan hemianopsin upptäctes» (2).

Tilfeldig? Hvor mange har vi som optikere tilfeldigoppdaget med hemianopsier, diplopier eller for dårlig visus? Det mest utrerte eksemplet var den slagrammede mannen med afasi som ikke klarte å svinge inn på veier til venstre. Hans kone fortalte uproblematisk: «Da pleier jeg å styre og han å kjøre!» Donders test avslørte homonym hemianopsi. I erindringen er også trailersjåføren med tilsvarende uoppdaget hemianopsi. Et epilepsianfall resulterer i midlertidig kjørestopp. Hva med de slagrammede?

Undertegnede deltok i 1995 i Eldreprosjektet i Oppland (3) sammen med øyelege Bjørn Simensen og synspedagog Eivind Sverre. Et utvalg pensjonister i Vestre Toten kommune fikk oftalmologisk og optometrisk undersøkelse og ble intervjuet av synspedagog. Flere inviterte våget ikke å delta i studien av frykt for å miste førerkortet. En slagrammet bilende mann med afasi klarte ikke uttrykke hva som var galt. Tester avslørte vertikal diplopi. Han smilte da prismeglass halverte synsinntrykkene. En tunghørt, monokulær mann i 80-årene med beste visus 0,4 disponerte tre biler, blant annet en BMW og en Porsche!

219 eldre (av 283 inviterte) med gjennomsnittsalder 75 år, deltok i studien, hvorav 56 % kvinner. 16 % levde som svaksynte, men trengte ny brillekorreksjon. 6 % var reelt svaksynte, dvs. visus < 0,3. 45 % hadde førerkort, den eldste var 87 år gammel. 20 % av dem som kjørte bil, tilfredsstilte ikke førerkortforskriftens visuskrav. Ny refraksjon gav alle bilistene visus > 0,5. 32 % hadde feilaktig ikke påskrift i førerkortet om at de skulle bruke briller under kjøring. 28 % syntes de kunne kjøre bil uten briller selv om undersøkelsene viste noe annet.

Førerkortforskriftens § 5 sier at den del av legeattesten som gjelder syn, kan erstattes av attest fra offentlig godkjent optiker dersom synsnedsettelsen skyldes brytningsfeil i øyet. Optikerens hovedoppgave er å kartlegge og forbedre synsfunksjonen. Optikere har praksis i folks nærområde, har kort ventetid og er vant til å kommunisere tverrfaglig. Mange har tilgang til synsfeltinstrumenter. Stadig flere optikere tar masterstudier i klinisk optometri. Optikerne bruker god tid i sine undersøkelser.

Eldreprosjektet viste at det ligger et stort visusmessig potensial hos eldre. Optikerne er en ressurs som kan bidra i en tverrfaglig innsats når det legges strategier for en rutinemessig og ikke tilfeldig oppfølging av slagpasienten.

Anbefalte artikler