Minneord

Kjell Griegel Om forfatteren
Artikkel

Jon Andreas Vea ble født 5. april 1950 og døde 20. oktober 2005. Han vokste opp i Bindal i Nordland. Etter medisinsk embetseksamen i Oslo hadde han turnustjeneste ved Namdal sykehus og distriktstjeneste i Vikna i 1979 – 80. Fra 1980 var han ansatt som assistentlege ved kirurgisk avdeling ved Namdal sykehus.

Med unntak av permisjon for obligatorisk tjeneste ved Regionsykehuset i Trondheim hadde han sammenhengende ansettelse ved kirurgisk avdeling i Namsos. Han var godkjent spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi, og var ved sin død ansatt som overlege ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

Jon gikk bort i ung alder og i sine mest aktive år. Han hadde bred kirurgisk kunnskap og en usedvanlig kirurgisk ferdighet. I alle de fagmiljøer han arbeidet, fikk han stor respekt og tillit på grunn av sine kunnskaper og ferdigheter. Han viste ansvar og hadde usedvanlig stor omtanke for de pasienter han behandlet – mange er takknemlige og savner ham.

Jon Vea var i mange år leder av direktørens medisinsk-faglige råd, legerådet. Han skjøttet dette tillitsvervet med stor respekt og høstet anerkjennelse både fra sine kolleger og fra sykehusets øverste ledelse. Jon kjempet for sykehuset i Namsos. Han var villig til å ta ubehagelige kamper hvis noen ville røre ved det han og andre mente var rett og riktig. Han snakket alltid positivt om sykehuset blant kolleger fra andre deler av landet.

På fritiden dyrket han sin kjærlighet til namdalsk natur, både på sjø og land. Han var en lidenskapelig jeger, og kunne med langt fremskreden sykdom sist sommer nyte sitt paradis på Hortavær.

Jon gav aldri opp. Dette preget ham også det siste halve året han levde, til tross for at han nok, med sine medisinske kunnskaper, visste at slaget var tapt. Hans kjære Laila, døtrene Inga og Olga og sønnen Sven Erling var til usedvanlig støtte og hjelp og gjorde det mulig for Jon å tilbringe sine siste dager hjemme.

Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Namsos har mistet en stor fagmann med usedvanlig store kunnskaper og høy arbeidskapasitet. Jon er sterkt savnet av pasienter, kolleger, medarbeidere og en stor venneflokk. Han vil bli husket som en person som man lett fikk kontakt med og som ikke var redd for å yte en ekstra innsats. Våre tanker går til den nærmeste familie – Laila, Inga, Olga og Sven Erling.

Vi lyser fred over Jons minne.

Anbefalte artikler