Minneord

Per Einar Jahr, Ingvar Stokstad Om forfatterne
Artikkel

Per Isachsen døde 31. oktober 2005, 82 år gammel. Med ham er en institusjon i Valdres gått bort.

Han avla medisinsk embetseksamen i 1952. Utdanningen var blitt noe forsinket som følge av krigen, der han ytte betydelig innsats i hjemmestyrkene. Han ble spesialist i lungesykdommer i 1961. I 1967 ble han ansatt som distriktslege i Nord-Aurdal, der hans far tidligere hadde vært distriktslege i 45 år. Han virket som offentlige lege her, kombinert med en betydelig legepraksis, til langt over pensjonsalder. I 1984 var han blitt godkjent spesialist i samfunnsmedisin.

Per Isachsen representerte idealet av en samfunnsmedisiner. Han var levende opptatt av alle sider ved miljøet, han var engasjert og han oppnådde resultater. Han skjønte at dersom han skulle nå sine mål, måtte han delta på arenaer utenom jobben. Idrett og ungdom opptok ham spesielt. Han var en god støttespiller for Fagernes idrettslag, der han også var formann i en periode. I årene 1983 – 91 var han medlem av kommunestyret i Nord-Aurdal, den siste perioden som varaordfører.

Vi er mange kolleger som på forskjellig måte har hatt gleden av å samarbeide med Per og også møte ham i sosiale sammenhenger. Alle har vi lært av ham og tar med oss noe av det han stod for videre. Vi føler takknemlighet. Det er tomt etter ham, men han etterlater seg ikke noe tomrom. Han hadde humør og livsmot og et utrolig vidd. Han fikk sin del av sykdom den siste del av livet, men klaget ikke. Uansett hvordan han selv hadde det, var han mest opptatt av forhold utenfor seg selv – stadig levende engasjert i samfunnsforholdene og menneskene rundt seg, egen og andres familie. Slikt gjør inntrykk.

Familie og natur var det som betydde mest for ham. Den siste tiden han levde, måtte han gi slipp på jakt og fiske. Hans kjære Sissel og den nærmeste familie fulgte ham i hans hjem til siste åndedrag. Vi vet at det var slik han ønsket at avslutningen skulle være.

Anbefalte artikler