Presidenten svarer:

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Takk for engasjementet vedrørende interkommunal legevakt. Jeg vil gjerne få komme med et par kommentarer. Sentralstyret vedtok 3.10. 2005 at rapporten om interkommunal legevakt (IKL) skal danne grunnlaget for Legeforeningens videre arbeid med legevakt i kommunene.

Temaene som tas opp i Bjørn Otterleis innlegg er omtalt i rapporten, men vil bli nærmere utdypet i forbindelse med forberedelsene til forhandlingene om særavtalen med Kommunenes Sentralforbund (KS) (1) og rammeavtalen om fastlegeordningen med Oslo kommune (2).

Når legevaktene blir organisert i en godt utstyrt legevaktbase med hjelpepersonell, vil flere kunne delta i legevaktarbeidet. Harmonisering av fritaksbestemmelsene vil bli vurdert i forbindelse med forberedelsene til neste års forhandlinger. Legeforeningen legger stor vekt på gode arbeidsvilkår og forsvarlige arbeidstider under legevakt. Arbeidet med etablering av interkommunale legevaktsentraler er et skritt i den retning.

Legeforeningen har i de senere års forhandlinger om legevakt med både KS og Oslo kommune fremmet krav om fri etter legevakt uten tap av inntekt. Per i dag har man i KS-området rett til to timer fri uten trekk i lønn dagen etter legevakt. Ved deltakelse i interkommunal legevaktsentral har legen rett til kr 650 som kompensasjon for tapt inntjening. I Oslo kommune har man rett til fri dagen etter nattevakt. Her mottar legen honorar som næringsdrivende under legevakt, men kompensasjon for inntektsbortfall er ikke med i avtalen.

Krav om rett til fri etter vakt uten tap av inntekt – slik man har i foretakene – er viktig for Legeforeningen.

Anbefalte artikler