Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Ola Ørjavik ble født i Eide på Nordmøre 1.9. 1936 og døde 25.10. 2005. Han tok artium i Molde og begynte å studere medisin i Oslo. Han tok embetseksamen i 1964 og fikk autorisasjon etter turnustjeneste i 1966. Deretter tjenestegjorde han ved Vefsn Sykehus og Fylkessykehuset i Elverum, før han i 1971kom til Rikshospitalets nyreseksjon. I 1974 ble Ola Ørjavik spesialist i indremedisin, i 1980 spesialist i nyresykdommer og 1981 i hjertesykdommer.

  Han var overlege ved Hedmark sentralsykehus i årene 1977 – 80 og deretter reservelege og konstituert overlege ved Aker sykehus frem til 1983. Under oppholdet ved Rikshospitalet og Aker sykehus publiserte han en rekke viktige vitenskapelige artikler om nyre- og hjertesykdom. Avbrutt av et kort opphold ved Fylkessykehuset i Molde var han ansatt som overlege og avdelingsoverlege (1987 – 93) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus frem til ansettelse som overlege i kardiologi ved Diakonhjemmet Sykehus fra 1996 til oppnådd pensjonsalder i 2001.

  Ola Ørjavik var en høyt respektert og avholdt kollega. Ikke bare var han bredt faglig orientert, med solid klinisk dømmekraft og overbevisende besluttsomhet, han eide også en sjelden evne til samarbeid og lojalitet. Hans stillfarne og rolige vesen røpet lun humor, varme og menneskelig forståelse, noe hans store pasientskare visste å sette pris på. Det er derfor vi med stor vemod og i dyp takknemlighet tar farvel med en sjeldent verdifull kollega. Hans hensynsfulle omgang med pasienter og kolleger vil alltid stå som et eksempel på den ydmykhet og respekt som legerollen på sitt beste kan representere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media