Spennende korsfarerferd

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bergan, Halvor

  Kong Sigurds jorsalferd

  Den unge kongen som ble Norges helt. 187 s, tab, ill. Porsgrunn: Norgesforlaget, 2005. Pris NOK 328

  ISBN 82-91986-75 -4

  Denne boken er skrevet av tidligere biskop i Agder og Telemark, Halvor Bergan (f. 1931). Den omhandler Sigurd Jorsalfare (ca. 1090 – 1130) og hans reise 1108 – 11. Forfatteren har i en tidligere bok fulgt Sigurd og hans menn på første delen av deres lange pilegrimsreise til Det hellige land, nemlig fra Norge til England.

  Flåten bestod av 60 skip med ca. 6 000 mann. Forfatteren bygger på utførlige beretninger i sagalitteraturen, Morkinskinna, Fagerskinna og Snorre Sturlasons Heimskringla, men også på andre kilder som Ågrip og Theodricus Munk. Forfatteren har også selv foretatt reisen og kan derfor supplere med historisk og geografisk stoff.

  Sigurd var bare 18 år gammel da han la ut på sin lange reise, som gikk videre fra England og langs Frankrikes og Spanias barske atlanterhavsstrender gjennom Norvasund (Gibraltar) forbi Serkland (Marokko), de iberiske øyer og Sicilia til Jerusalem og videre til Miklagard (Konstantinopel), der det ble et lengre opphold. Hjemreisen gikk langs Donau via Budapest og Wien. Ved hjemkomsten var tallet 6 000 redusert til ca. 100. Mange var falt under kamper og i korstogene, mange var gått i tjeneste som leiesoldater i Konstantinopel og andre steder eller hadde funnet seg en kvinne og slått seg ned utenlands. Det var en korsfareferd, en pilegrimsferd med religiøst innslag, men også mye av et røvertokt. Men det var en reise som gav ære og berømmelse til Sigurd og som samlet folket.

  Det er en levende skildring forfatteren gir av ferden, belyst med illustrasjoner og fotografier som forfatteren selv har tatt fra stedene slik de ser ut i dag eller som viser hva korsfarerne eller røverne måtte ha sett.

  For medisinere har arbeidet en spesiell betydning ettersom kong Sigurd senere utviklet en tilstand av uroraptuser, da hans menn måtte holde ham og han så fisk svømme i badekaret. Fra psykiatrisk hold har man vært i tvil om det kan ha vært en delirøs eller bipolar lidelse, men bakgrunnen for en diagnostisering er tynn.

  Dette er en interessant og spennende bok om en av norgeshistoriens mest berømte reiser og en av våre mest hederskronte konger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media