– Bør skrive bedre henvisninger

Artikkel

Fastlegene bør bli klarere i sine henvisninger til sykehuset ved mistanke om lungekreft, slik at eventuell behandling kan komme i gang så raskt som mulig.

I undersøkelsen «Cancer Pulm på Agder» (CAPA) fra Agder-fylkene er 480 lungekreftpasienter fulgt gjennom en treårsperiode, fra 2002 til 2005. Ifølge svenske anbefalinger bør det ikke gå mer enn 7 – 10 dager fra legens henvisning til utredningen ved sykehuset begynner. I den norske studien kom bare 30 % av pasientene til utredning innen ti dager.

– Det viktigste funnet så langt er at tid kan spares hvis fastlegen blir mer spesifikk når hun eller han henviser pasienten til undersøkelse ved sykehuset. Hvis det på henvisningen står for eksempel «hoste» og ingenting om at legen mistenker lungekreft kan pasienten havne langt bak i køen på røntgenavdelingen. En annen mulighet er at legen ringer og formidler sin mistanke på den måten, sier overlege Heidi Berg Rolke ved Sørlandet sykehus Kristiansand til kreftforeningen.no.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9781

Anbefalte artikler