Notiser

Artikkel

Svensk forskning mer tilgjengelig

Styret ved Lunds universitet mener forskerne bør publisere sine vitenskapelige artikler i tidsskrifter som er fritt tilgjengelige for leseren, for å sørge for mest mulig publisitet for universitetet og dets forskere. Dersom det ikke finnes et fritt tilgjengelig tidsskrift som er aktuelt, anbefaler universitetsstyret publisering i tidsskrifter som tillater publisering i mer enn bare det ene tidsskriftet. Forskerne bør unngå å gi fra seg opphavsretten til arbeidet sitt, og bør sette retten til dobbeltpublisering som et minstekrav. Det er generelt stor misnøye med de skyhøye prisene de kommersielle vitenskapelige tidsskriftenes krever både for papirutgaver og elektronisk tilgang til enkeltartikler.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9810

Rettsmedisinsk institutt får konkurranse

Etterspørselen etter DNA-analyser er stor, og økende, men per i dag er Rettsmedisinsk institutt alene om å utføre slike analyser. Det ønsker DNA-analytiker Ragne Kristin Farmen å gjøre noe med, og bygger opp et nytt DNA-laboratorium i Stavanger. Rettsmedisinsk institutt er noe skeptiske til det nye selskapet.

– Vår prinsipielle mening er at DNA-analyser i straffesaker bør være statens ansvar. En ting er å utføre DNA-analyser for privatpersoner, noe helt annet er rettsgenetiske analyser. Det krever mye mer kunnskap og erfaring, sier instituttleder Brita Teige.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9749

Ber verdenssamfunnet holde løftet

1. desember ble Verdens AIDS-dag markert for attende år på rad, men fremdeles rammes HIV-smittede i Norge av fordommer og diskriminering. Det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å skape større åpenhet rundt HIV, skriver Folkehelseinstituttet. Rundt 2 500 nordmenn lever med HIV-infeksjon per i dag, og hittil i år er det meldt om 156 nye tilfeller. I år var mottoet for dagen «Stopp AIDS. Hold løftet», hvor verdenssamfunnet oppfordres til å holde det de lovet i Declaration of Commitment on HIV/AIDS i 2001, nemlig å gjøre mer for å stoppe epidemien.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9820

Extra-midler til psykisk helse

117 norske frivillige organisasjoner mottok nylig Extra-midler på til sammen 197,5 millioner kroner. Pengene, som kommer fra overskuddet fra TV-spillet Extra, deles ut av stiftelsen Helse og Rehabilitering for niende år på rad og går til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Rådet for Psykisk helse er største mottakerorganisasjon med 14,8 millioner kroner til 43 ulike prosjekter. Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke har fått 12,7 millioner og Kreftforeningen har fått 11,6 millioner kroner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9807

Passerer ti millioner beinmargsgivere

Ti millioner frivillige beinmargsgivere er nå registrert i Det internasjonale nettverket av beinmargsregistre. (Bone Marrow Donors Worldwide), som lagrer donoropplysninger fra 56 beinmargsgiverregistre og 19 navlestrengsblodbanker i 42 land. I det norske registeret, som drives med støtte fra Kreftforeningen, har nå drøyt 23 000 nordmenn registrert seg som donorer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9779

Anbefalte artikler