Berømte og viktige personer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schioldann, Johan

  Famous and very important persons

  Medical, psychological, psychiatric bibliography. Bd. 2: 1985 – 1999. 387 s. Adelaide: Adelaide Academic Press, 2005. Pris AUD 65

  ISBN 0 -9578585-5 -8

  Bibliografien er skrevet av Johan Schioldann, opprinnelig dansk, nå professor i psykiatri ved Universitetet i Adelaide, Australia. Den tar for seg en rekke kjente personer som det har vært skrevet medisinske, fortrinnsvis psykiatriske, vurderinger om i årene 1985 – 1999. Blant personene er en rekke kjente norske og danske, som Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Vidkun Quisling, Hans Christian Andersen, Søren Kierkegaard og ikke minst noen av våre dansk-norske konger, som Christian 7. Men boken omfatter personer fra hele verden som f.eks. Albert Einstein og Sigmund Freud.

  Forfatteren gir selv ingen personlige vurderinger, men refererer patografier, psykobiografier, psykohistorier og også et antall psykoanalytiske arbeider og biografier. Personene er omtalt i alfabetisk rekkefølge. For leger som arbeider med slike oppgaver er boken av betydelig verdi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media