Telling av fosterbevegelser – dokumentasjon mangler

Signe Flottorp Om forfatteren
Artikkel

Frøen og medarbeidere presenterte i Tidsskriftet nr. 19/2005 nye retningslinjer for gravide (1). De skal få brosjyren Tell trivselen, inkludert et sparkeskjema, ved rutineultralydscreening, og motiveres til å kjenne etter fosteraktivitet hver dag i tredje trimester.

I 2002 var den perinatale dødeligheten i Norge under 5 per 1 000 fødte, det betyr mer enn en halvering de siste 25 år. Den perinatale dødelighet i Norge er nå så lav at man ikke kan forvente noe særlig videre fall (2).

Hvis vi skal gi anbefalinger til friske personer, bør vi være sikre på at det er mer til nytte enn til skade. Screening er aldri harmløst. De foreslåtte anbefalingene tilfredsstiller ikke de krav til dokumentasjon som bør stilles til en screeningundersøkelse. De er ekspertbaserte og ikke utarbeidet etter allment anerkjente metoder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Anbefalingene er i strid med de nye retningslinjene for svangerskapsomsorgen fra Sosial- og helsedirektoratet (3). Disse anbefalingene bygger på en stor randomisert studie som ikke viste effekt av rutinemessing registrering av fosteraktivitet (4). Det foreligger ingen annen god dokumentasjon på at rutinemessig telling av fosterbevegelser hos alle gravide gjør mer nytte enn skade. I protokollen for Cochrane-oversikten om effekten av telling av fosterbevegelser heter det: «Fetal movement counting might potentially reduce fetal death and asphyxia by precipitating timely intervention. On the other hand, it might induce anxiety in the mother and increase obstetric interventions and prematurity. It is important to establish whether in practice benefits outweigh risks or vice versa» (5).

De gravide kan nå ved ultralydscreening ved fødeavdelingene bli møtt med råd om å registrere fosteraktiviteten, mens leger og jordmødre som følger de nye nasjonale retningslinjene, forteller dem at det er unødvendig. Dette vil være uheldig. De nye retningslinjene er, som forfatterne selv understreker, ikke basert på sikker kunnskap om at telling av fosterbevegelser reduserer forekomsten av intrauterin forsterdød. Telling kan føre til bekymring og til unødvendige og skadelige tiltak. Kvalitetssikringsprosjektet Femina er lagt opp slik at vi dessverre ikke vil ha mulighet til å evaluere effekten av Tell trivselen på en god måte.

Anbefalte artikler