Kikhostevaksinering av voksne?

Michael Bretthauer Om forfatteren

Vaksinering mot kikhoste hos voksne reduserer sykdomshyppighet og smittefare.

Også voksne bør vaksineres mot kikhoste. Foto Corbis Images, Doctors and Medicine

Barn vaksineres rutinemessig mot kikhoste i de fleste vestlige land. De siste årene er det observert en økning i forekomst av kikhoste og det diskuteres om vaksinering av eldre barn og voksne kan redusere hyppigheten av sykdommen.

I en amerikansk studie ble 2 781 friske i alderen 15 – 65 år enten vaksinert mot kikhoste eller mot hepatitt A (kontrollgruppe) (1). I den 2,5 år lange oppfølgingstiden ble det observert ni tilfeller av pertussis i kontrollgruppen mot kun ett i vaksinegruppen. Forfatterne konkluderer med at vaksinen beskytter mot 92 % av kikhostetilfellene og anbefaler den til rutinebruk hos voksne.

– Situasjonen som beskrives fra USA passer med det vi ser i Norge. Også her er det en betydelig økning i forekomsten av kikhoste blant skolebarn, tenåringer og voksne. Den begrensede varigheten av vaksinebeskyttelsen er trolig den viktigste årsaken, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

– Mye sykdom kan unngås ved bruk av forsterkningsdoser med kikhostevaksine. Det er derfor godt å få bekreftet at den vaksinen som er tilgjengelig, er effektiv i disse aldersgruppene og gir lite reaksjoner. I Norge møter vi i første omgang problemet med å tilby kikhostevaksine til alle andreklassinger fra dette skoleåret. Vi bør sannsynligvis vurdere å tilby ytterligere en dose til ungdomsskoleelever. Faste vaksinasjonsprogrammer for voksne er vanskelig å gjennomføre, men det kan være grunn til å anbefale DTP-vaksine i stedet for DT-vaksine ved behov for forsterkningsdoser hos voksne, sier Nøkleby.

1

Ward JI, Cherry JD, Chang SJ et al. Efficacy of an acellular pertussis vaccine among adolescents and adults. N Engl J Med 2005; 353: 1555 – 63.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler