()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Gutt eller jente?

  Gutt eller jente?

  Noen foreldre får mange barn og bare av samme kjønn. Skyldes dette biologiske forhold? Kjønnsbestemmelse av foster kan gjøres ved undersøkelse av fostervann eller morkake eller ved ultralyd. I USA tilbys nå kjønnsbestemmelse på grunnlag av blodprøve fra moren.

  Gutt eller jente?

  Hvorfor får noen bare gutter eller bare jenter?

  Reproduksjon, rettigheter og etikk

  Kultur og helse – medisin og kunst

  Kultur og helse – medisin og kunst

  Kulturaktiviteter kan bidra til bedre livskvalitet og bedre helse, men det terapeutiske potensialet er lite utnyttet. Psykisk sykdom påvirker kunstnerisk kreativitet, slik malerne Lars Hertervig og Carl Fredrik Hill er eksempler på. Også skjønnlitteraturen kan gi leger inspirasjon og en dypere forståelse av psykopatologi, og vår tids fjernsynsserier fra helsevesenet kan forme pasienters oppfatninger og forventninger.

  Litteratur og medisin

  Hva vet vi om kulturdeltakelse og helse?

  Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid

  Lars Hertervig og Carl Fredrik Hill – kreativitet og psykisk sykdom

  Skildringer av psykisk lidelse i Alf Prøysens debutbok

  Louis-Ferdinand Céline – lege, forfatter, antisemitt

  Legen, skjønnlitteraturen og den psykiatriske pasienten

  Leger i såpeoperaen – en studie av Akutten

  Samfunnsforhold, historie og medisin

  Samfunnsforhold, historie og medisin

  I 1918 rammet spanskesyken i Kristiania de fattigste sterkest, viser nye analyser. Epidemien var således ikke sosialt nøytral, slik man hittil har trodd. Nedgangen i spedbarnsdødeligheten på 1800-tallet i Norge skyldtes ikke bedre fødselshjelp, men bedre helse hos mødrene. Nevrokirurgi i antikken, bruk av karantene mot kolera og eugenisk abortindikasjon er andre medisinsk-historiske emner du kan lese om i dette julenummeret.

  Mer enn medisin

  Spedbarnsdødeligheten i Asker og Bærum på 1700- og 1800-tallet

  Eugenisk indikasjon for abort – en historisk oversikt

  Var spanskesyken i Kristiania en sosialt nøytral sykdom?

  Det egentlige drikkeonde – måtehold i etterforbudstiden

  Blyeksponering i yrke 1892 – 1936

  Kolera og karantene i Kristiansand

  Nevrokirurgi i antikken

  Lorentz Eldjarn – ein katalysator for kjemi i norsk medisin

  Paul A. Owren – et 100-årsminne

  Norske medisinstudenter i tysk fangenskap

  Norske medisinere i Danmark 1945 – 55

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media