Nytt luftveisvirus oppdaget

Svein Arne Nordbø Om forfatteren
Artikkel

Svenske forskere har oppdaget et luftveisvirus som ikke tidligere er beskrevet. Viruset er et DNA-virus som tilhører parvovirusfamilien, og blir kalt humant bocavirus.

I de siste årene er det oppdaget flere nye luftveisvirus, slik som humant metapneumovirus og humant coronavirus, ved bruk av nye og bedre bioteknologiske metoder.

For å identifisere nye virus har forskere isolert DNA og RNA fra flere hundre luftveisprøver (1). Arvematerialet ble så oppformert ved hjelp av polymerasekjedereaksjon med mange ulike primere, sekvensert og deretter sammenliknet med tidligere publiserte gensekvenser. Etter omfattende analyser kunne man identifisere sju forskjellige virussekvenser, hvorav fem var kjent fra før. De to ukjente sekvensene var et coronavirus (HKU1) og et parvovirus som hadde størst genetisk likhet med genus bocavirus. Det lyktes ikke å dyrke bocaviruset i kjente cellekultursystemer, og det ble derfor utviklet en diagnostisk polymerasekjedereaksjon som detekterer sekvenser fra et gen som koder for et ikke-strukturelt protein (NP-1).

I et retrospektivt materiale som omfattet 540 nasopharynxaspirater, ble det påvist humant bocavirus-DNA i 17 prøver (3,1 %). Hos 14 kunne man ikke påvise andre luftveisvirus, mens hos tre fant man også RS-virus og adenovirus. Alle pasientene var barn med forskjellige luftveissymptomer, de fleste hadde symptomer på nedre luftveisinfeksjoner.

Ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital er det utviklet en sanntidspolymerasekjedereaksjon for deteksjon av humant bocavirus. Ved testing av 31 luftveisprøver fra barn innlagt med luftveissymptomer uten kjent etiologi, ble det funnet to positive prøver. Vi vet foreløpig lite om epidemiologi, patogenese og genetiske variasjoner ved dette viruset, men trolig er det et vanlig luftveisvirus som har eksistert i lengre tid, men som ikke er blitt oppdaget før nå.

Anbefalte artikler