Barnehelseprisen 2005 til Jens Stoltenberg

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barneombudet og styret i Norsk barnelegeforening har tildelt årets barnehelsepris til Jens Stoltenberg for hans innsats i styret for det internasjonale Vaksinefondet.

  Leif Brunvand overrakte prisen til Jens Stoltenberg sammen med oppfordringen om å bruke mulighetene og ikke glemme barna…
  Leif Brunvand overrakte prisen til Jens Stoltenberg sammen med oppfordringen om å bruke mulighetene og ikke glemme barna. Foto Lisbet T. Kongsvik

  – Han får ikke prisen i egenskap av statsminister, men i egenskap av privatpersonen Jens Stoltenberg, sa Leif Brunvand, leder i Norsk barnelegeforening ved utdelingen av prisen. – Stoltenberg har på en engasjert og imponerende måte sloss for internasjonal barnehelse ved ord og handling, og ved å sitte i styret for Vaksinefondet siden år 2000, sa Brunvand.

  Spesialforeningen har endret fokus

  Spesialforeningen har endret fokus

  Thomas Møller, styremedlem i Barnelegeforeningen, sa i sin innledning til prisoverrekkelsen at Barnelegeforeningen de siste to til tre årene har gjennomgått en forandring. Den er blitt en mer utadvendt interesseforening.

  – Vi er på en måte blitt bevisst vår stemme i det offentlige rom, og vi har begynt å heve stemmen i sammenhenger som berører det alle våre medlemmer er opptatt av, nemlig barnas helse. I den forbindelse har vi sett oss om etter naturlige samarbeidspartnere og meningsfeller, og det har oppstått et positivt samarbeid med Barneombudet i Norge, sa Møller.

  – Barnelegeforeningen vil bruke nye virkemidler for å rette søkelyset mot barns helse og oppvekstvilkår i Norge og internasjonalt. Foreningen har derfor startet et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Haydomsykehuset i Tanzania. Her får norske pediatere anledning til å oppleve hva det innebærer å jobbe med barns helse i andre deler av verden. Det synes vi er viktig, understreket Møller.

  Vaksinefondet viktig for verdens barn

  Vaksinefondet viktig for verdens barn

  – Fattige og underernærte barn er spesielt sårbare for infeksjonssykdom, og har spesielt behov for vaksinasjon. Vaksinefondet er viktig for å realisere målet om at vanlig etablerte vaksiner skal være en rettighet for barn uansett geografi og økonomi. Slik er det ikke i dag, fremholdt Leif Brunvand i sitt innlegg.

  – Det er beregnet at rundt en firedel av alle barn født i 2003 – til sammen 27 millioner barn – ikke ble vaksinert. Disse barna bor i de fattigste landene, og situasjonen er ikke vesentlig forskjellig i dag, sa han. Brunvand trakk frem at vaksiner er en av vår tids store medisinske nyvinninger. – Det er egentlig et lite mirakel, de har helt forandret den medisinske hverdag, sa han.

  Målet for vaksineprogrammet er at ni av ti barn i verdens 75 fattigste land skal ha tilbud om fullvaksinasjon med de vanligste vaksinene innen år 2005.

  Stor ære å motta prisen

  Stor ære å motta prisen

  – Tusen takk for prisen som jeg ser på som en stor ære å motta, og som jeg mottar med ydmykhet, sa Stoltenberg. Han ser prisen som en stor anerkjennelse til vaksinearbeidet som drives i regi av The Global Allince For Vaccines & Immunization (GAVI). Han trakk frem en opplevelse fra Senegal der han selv fikk anledning til å gi vaksine mot polio til et lite barn. – Det er helt utrolig hva de to dråpene som barnet fikk i munnen, betyr. De gir forsikring mot polio for resten av livet, sa Stoltenberg.

  Han minnet også om GAVIs budskap om at man må ikke bli så opptatt av kompliserte spørsmål, at man ikke gjør de enkle tingene. Beskjeden fra Vaksinefondet til verdens nasjoner er at de må ta seg råd til enkle vaksineprogrammer. God helse blant barn er et bidrag til økonomisk utvikling i landene, sa statsministeren.

  Gav anerkjennelse til helsepersonell

  Gav anerkjennelse til helsepersonell

  Prisen ble utdelt på Barnesenteret ved Ullevål Universitetssykehus i nærvær av direktør Tove Strand, Legeforeningens president Torunn Janbu og ansatte ved senteret. Stoltenberg benyttet anledningen til å gi senteret anerkjennelse for den varme og omsorg de gir både til foreldre og barn, når barna er syke. Han hadde selv opplevd dette, og benyttet anledningen til å takke for det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media