Hvordan behandles pasienter med akutt koronarsyndrom i norske sykehus?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925 – 8

  I Tidsskriftet nr. 21/2005, s. 2927, tabell 4, 3. kolonne – bruk av streptokinase hos kvinner: Antall kvinner skal være 54.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media