Nytt om navn

Artikkel

Ny fagdirektør i Legeforeningen

Bjarne Riis Strøm er ny fagdirektør i Legeforeningen. Foto Nina Husom

Bjarne Riis Strøm (f. 1952) er ansatt som ny fagdirektør i Legeforeningens sekretariat. Han tar over for Hans Asbjørn Holm, som går av med pensjon, skriver Legeforeningen på sine nettsider. Riis Strøm har de siste ni årene vært ansatt som administrerende direktør ved Ringerike sykehus i Buskerud, hvor han også har arbeidet som assistentlege, overlege og sjeflege. Han har fra mai 2005 hatt et engasjement som spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. I Legeforeningen har Riis Strøm hatt flere verv, bl.a. som hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening og Norsk overlegeforening. Han har også vært medlem av styret ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og medlem av fakultetsrådet samme sted. I 2002 ble han tildelt prisen Kunsten å lede av Human Resources Norge og Manpower. Prisen går til personer som endrer tanker og atferd i det å lede og utvikle mennesker og organisasjoner.

Kongens sølv til Flagestad

Knut Asbjørn Flagestad (f. 1937) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats som lege i Ålen kommune og som kommunelege i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag gjennom 39 år. Flagestad har markert seg som en engasjert lege og har betydd mye i sin legegjerning, heter det i begrunnelsen. Spesielt nevnes hans engasjement for utvikling av leger i kommunehelsetjenesten og for å få nyutdannede leger ut til kommunene samt hans engasjement i forhold til samfunnsmessige oppgaver. Flagestad har blant annet hatt flere verv i Legeforeningen. Han gikk av som kommunelege I i april 2005.

Stipend for proteseforskning

Konstituert overlege Jon Dahl (f. 1969) ved Ringerike sykehus har fått Charnley-stipendet fra OrtoMedic AS for sitt forskningsarbeid knyttet til hofteproteser. Stipendet, som er på 80 000 kroner, ble delt ut under Norsk kirurgisk forenings høstmøte.

– Ringerike sykehus er stolte av det forskningsarbeidet Jon Dahl har utført. Det er første gang dette stipendet går til en medarbeider ved et lokalsykehus, sa administrerende direktør Bjarne Riis Strøm.

Trafikksikkerhetspris til Sunnaas

Sunnaas sykehus har fått Norges Automobilforbunds (NAF) Trafikksikkerhetspris 2005 for innsatsen i arbeidet mot trafikkulykker. Sykehuset har gjort en mangeårig innsats innen rehabilitering av mennesker som er blitt alvorlig skadet i trafikkulykker, heter det i juryens begrunnelse. Ved sykehuset har man ifølge juryen også gjort en innsats for å gjøre konsekvensene av trafikkulykker kjent for publikum, og man har utviklet og anvendt metoder for medisinsk vurdering av hvem som er i stand til å kjøre bil. Prisen er på 50 000 kroner, og pengene skal ifølge sykehuset gå til forebyggingsarbeid.

Beste artikkel om idrettsmedisin

Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI) har tildelt professor Lars Engebretsen, professor Ingar Holme, professor Roald Bahr, Grethe Myklebust og Odd-Egil Olsen, alle ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, NIMI-prisen 2005 for beste artikkel i et internasjonalt tidsskrift. De fem får prisen for Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial, publisert i BMJ (BMJ 2005; 330: 449 – 452), skriver klokavskade.no. Studien viser at et strukturert oppvarmingsprogram kan halvere antall kne- og ankelskader hos idrettsaktiv ungdom.

Nevrologipris for retningslinjer

Nevrolog Geir Bråthen (f. 1964) ved St. Olavs Hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er tildelt Scherings nevrologipris for 2005. Bråthen får prisen for sin samlede forskningsmessige virksomhet, men særlig på grunnlag av sitt bidrag til en artikkel med europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av epileptiske anfall knyttet til høyt alkoholkonsum. Den ble publisert i European Journal of Neurology (Eur J Neurol 2005; 12: 575 – 81).

Anbefalte artikler