Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Brev til redaktøren

Tom K. Grimsrud
Odd Johan Frisvold
Torstein Hole
Geeta Gulati
Eigill Eide

Rettelse

Kommentar

Aslak Aslaksen
Roar Pedersen
Pål Bache Marthinsen
Nils-Einar Kløw
Torgeir Sørensen
Tor Torbjørnsen
Antje Reichenbach
Elisabeth Gulowsen Celius
Brynjar Fure
Sigurd Vatn
Torgeir Bruun Wyller
Gry Merete Omland
Simone Frizell Reiter
Erling Folkvord

Originalartikkel

Oversiktsartikkel

Ola Wiig
Svein Svenningsen
Terje Terjesen
Karl B. Alstadhaug

Medisinen i bilder

Jacob Klafstad

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Kronikk

Medisinsk historie

Oddmund Søvik

Personlige opplevelser

Jeanette Bjørke-Bertheussen
Stein Opjordsmoen Ilner

Medisinsk etikk

Helse og jus

Språkspalten

Erlend Hem
Geir W. Jacobsen

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Olaf Gjerløw Aasland
Tore Midtvedt
Inger Helene Vandvik
Anna Luise Kirkengen
Kjell Erik Strømskag
Andreas Wedervang-Resell
Renate Pettersen

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Knut E. Braaten
Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Lisbet T. Kongsvik
Anders Taraldset
Tove Myrbakk

Oss imellom

Elisabeth Swensen