Røyking øker risikoen for demens

Nyheter Allmennmedisin Geriatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Storrøyking midt i livet dobler sannsynligheten for demens 20 år senere, ifølge en prospektiv studie med over 21 000 deltakere.

  En sammenheng mellom røyking og demens har vært kontroversiell. I en ny studie har man fulgt 21 123 amerikanere over 23 år (1). I løpet av studieperioden utviklet 5 367 av deltakerne demens. Etter korrigering for en rekke bakgrunnsfaktorer hadde storrøykere over 20 år tidligere mer enn dobbelt så stor risiko for demens (justert hasardratio 2,14). Liknende tall ble funnet både for Alzheimers demens og vaskulær demens.

  – Det er tidligere påvist en sammenheng mellom røyking og demens, men dette er første gang man har påvist at røyking midt i livet er assosiert med både Alzheimers sykdom og vaskulær demens sent i livet, sier professor Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo universitetssykehus. Studiens styrke er lang oppfølgingstid og at man har kontrollert for en rekke risikofaktorer for vaskulær sykdom.

  – Svakheten ved studien er at man ikke har korrigert for beskyttende faktorer som mental og fysisk aktivitet. Det er ikke urimelig å tenke seg at storrøykere er mindre fysisk aktive, muligens også mindre mentalt aktive. Resultatene samsvarer med studier med kortere oppfølgingstid. Dette viser at røyking er ugunstig for kognitiv funksjon i høy alder, uansett hvilke mekanismer som ligger bak, sier Engedal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media