God og kortfattet oversikt om diabetes

Jak Jervell Om forfatteren
Artikkel

Holt, Tim

Kumar, Sudhesh

Diabetes fra A til Z

149 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2010. Pris DKK 300

ISBN 978-87-7749-554-0

Denne nyttige boken er en oversettelse av den engelske ABC of diabetes. Den danske tittelen er kanskje litt uheldig, idet det lett kan oppfattes som en fullstendig innføring i alt om diabetes, mens vi alle vet at en ABC gir en innføring (i lesekunsten); en mulighet for lærdom. Jeg trodde for øvrig at det danske alfabetet sluttet med Å, og ikke Z. Skriftlig dansk skiller seg ellers fortsatt lite fra tradisjonelt bokmål.

Boken er kortfattet, og derfor litt dogmatisk, men uten store feil og mangler. Den skiller, som riktig er, mellom type 1- og type 2-diabetes, som er to sykdommer med forskjellig årsak, prognose og behandling, og forskjellene i behandling og prognose er beskrevet, men ikke så tydelig. Det er mange gode og nyttige tabeller og figurer, som illustrerer viktige poeng.

Hvem er boken beregnet på? I et forord skriver George Alberti at den er spesielt egnet for leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten – det er jeg ikke enig i. I Norge har vi nylig fått kliniske retningslinjer for helsepersonell fra Helsedirektoratet (1), og i tillegg også en egen brukerversjon. Versjonen for helsepersonell er sendt til alle leger i Norge, brukerversjonen til alle medlemmene i Diabetesforbundet. Begge dokumentene finnes også på Internett og kan bestilles fra Diabetesforbundet av alle. Mange vil vel mene at de norske dokumentene klarer seg. For den som vil være svært bredt orientert, egner boken seg imidlertid godt som en innledning. Den er oppdatert, balansert og gir en god og kortfattet oversikt for spesielt interesserte.

Anbefalte artikler