Samfunnsvitenskapelig om HPV-vaksinering

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wailoo, Keith

  Livingston, Julie

  Epstein, Steven

  Three shots at prevention

  The HPV vaccine and the politics of medicine’s simple solutions. 320 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2010. Pris USD 65

  ISBN 978-0-8018-9671-2

  Denne essaysamlingen har til sammen 22 forfattere, hvorav 19 har samfunnsvitenskapelig og bare tre har biomedisinsk bakgrunn. Forankring i sosiologi og historie er dominerende blant forfatterne, som alle unntatt tre har tilhørighet til nordamerikanske akademiske institusjoner. Den faglige og geografiske forankringen er forklaringen på at boken nesten utelukkende har et samfunnsvitenskapelig og ikke naturvitenskapelig perspektiv, og i hovedsak behandler nordamerikanske forhold.

  Hovedinnholdet er en kritisk analyse av markedsføringen av HPV-vaksinering i USA, som foregår direkte mot publikum, i regi av vaksineprodusentene. Et hovedfunn i analysen er at markedsføringen har konsentrert seg for mye om HPV-vaksinen som beskyttelse mot kreft, i stedet for å rette søkelyset mot at HPV-infeksjonen smitter ved seksuell kontakt. Motivet for denne projiseringen bort fra kjønnssykdom, over på kreftbeskyttelse, har vært å møte motstanden mot vaksinering av prepubertale jenter, basert på at redusert risiko for seksuell smitte medfører økt fare for promiskuitet. I Norge og Europa er direkte markedsføring av legemidler, slik den foregår i USA, forbudt. Dermed har en stor del av innholdet liten relevans for norske forhold.

  I kapitlet Public discourses and policymaking. The HPV vaccination from the European perspective gir sosiologen Andrea Stöckl en glimrende fremstilling av ulike kulturers betydning for innholdet i debatten omkring HPV-vaksinering og vaksinering generelt. Hun påviser at motstand mot HPV-vaksinering på moralistisk grunnlag har vært langt mindre fremtredende i Europa enn i USA.

  Målgruppen er ikke åpenbar. Den som måtte etterspørre en kritisk vurdering av biologiske innvendinger mot HPV-vaksinering, har intet å hente. Boken kan kanskje være nyttig for helsejournalister, men vil neppe appellere til lesere med en klinisk tilnærming til vaksineproblematikken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media