Enkel håndbok om hjertesykdommer – men for hvem?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chenzbraun, Adrian

  Heart disease

  168 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 10

  ISBN 978-0-19-958281-5

  Utgivelsen inngår i The Facts Series, som består av rundt 40 små håndbøker som dekker store deler av det medisinske felt. Boken er i lommeformat, på 168 sider, med kortfattet og lett forståelig tekst som dekker hele hjertemedisinen. Den er kun i svart-hvitt og gråtoner og fremstår dessverre noe fargeløs. Det er relativt få figurer, men de er imidlertid gode og lettfattelige. Det er også litt få tabeller, men de er meget nyttige.

  Forfatteren henvender seg til folket – både de uten og de med hjertesykdom. Tanken er at boken skal brukes både av pasienter og pårørende, så vel som ambulansepersonell, sykepleiere, allmennmedisinere og «alle andre som behandler hjertepasienter i samfunnet». En ganske så sammensatt gruppe med andre ord. Undertegnedes inntrykk er at den nok best egner seg for helsepersonell, som ambulansepersonell og sykepleiere, og til en viss grad allmennleger.

  Det er tre hovedkapitler. I det første kapitlet beskriver forfatteren hjertet og blodåresystemets oppbygging og arbeid, risikofaktorer samt ulike typer utredning (EKG, A-EKG, 24-timers registreringer og ulike bildemodaliteter) og deres plass i utredningen. I hovedkapitlet gjennomgår forfatteren alle de ulike hovedgruppene av hjertesykdom, og på svært velskrevet og kortfattet vis tar han for seg bakgrunn, klinikk og behandling. I det siste kapitlet beskriver han alle de vanligste hjertemedikamentene, samt pacemakere og andre tekniske behandlinger. Det mangler beskrivelse av mer avansert, men ikke uvanlig, behandling som ablasjoner, transplantasjoner og implanterbare hjertepumper. Disse kunne godt vært summarisk nevnt, som en del av behandlingsforløpet.

  Boken er godt oppdatert og inneholder bl.a. ferske retningslinjer for behandling av og intervensjon på en rekke risikofaktorer og sykdommer. Det beste er at kapitlene har konkrete oppsummeringer og råd til pasienter og helsepersonell. Og som en moderne variant, er det flere «FAQ» (ofte stilte spørsmål).

  Målgruppen? Det er litt usikkert. Her er to forslag: 1: Sykepleieren på sykehjemmet, der pasientene til sammen har de fleste hjerte- og blodåresykdommer. Boken er et ypperlig oppslagsverktøy (glem Internett med denne på pulten). 2: Allmennlegen som ikke har hatt tid til å utforske Helsebiblioteket på en stund. Denne boken kan leses på fire ettermiddager og gi en utmerket repetisjon og oppdatering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media