Infeksiøs endokarditt ved Ålesund sjukehus 1997 – 2006

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1154 – 7

  I Tidsskriftet nr. 2, side 117, tabell 4: Enterobacter cloacae var feilaktig plassert i gruppen enterokokker, skulle vært plassert under gruppen Annet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media