Avansert hjelp i et vanskelig område

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hoge, Robert D.

  Andrews, D.A.

  Evaluation for risk of violence in juveniles

  172 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 23

  ISBN 978-0-19-537041-6

  Dette er bok nr. 19 i en serie som er viet temaet About Best Practices in Forensic Mental Health Assessment. Bak serien står tre redaktører, Kirk Heilbrun, Thomas Grisso og Alan M. Goldstein, alle kjente navn fra fagfeltet som består av både vurdering og håndtering av voldsrisiko. Bak utvelgelsen av forfattere for hver av de øvrige bøkene står «The American Academy of Forensic Psychology». Hver bok synes å kunne leses med selvstendig utbytte, der generelle trekk fra feltet også skal nevnes kortfattet.

  Målgruppen er et relativt vidt felt av yrkesgrupper. Foruten psykologer, leger og øvrige helsearbeidere, gjelder det oftest juridiske profesjoner; domstoler og advokater. Forfatterne presiserer at bokens nivå er såkalt «best practice», dvs. det nivået man kan, og oftest mulig skal, strekke seg etter, men som ikke er «the minimally acceptable legally or ethically». Denne teksten holder seg stringent til generell voldsproblematikk i ungdomsalderen og berører verken en mer spesifikk voksenproblematikk eller seksualovergrep generelt. Begge forfatterne er professores emeriti i psykologi fra Canada.

  Oppbygningen er ryddig med sju hovedkapitler, hvor forfatterne omtaler alt fra lovgivning, faglige utfordringer, undersøkelsesmetodikk, aktuelle tester og redskaper, til hvordan skrive erklæring med konklusjon. Mye av dette er preget av nordamerikanske lovregler og forhold, noe som klart begrenser den praktiske nytten i andre land, men det er ikke uinteressant. Selve det faglige psykologisk/psykiatriske innholdet er meget godt oppdatert, ikke minst på området sjekklister og hvordan bruke disse på en moden måte. Form og layout er veldig pedagogisk, med både tabeller og konklusjonsbokser, noe som må anses som et aktivum.

  Boken vil være av interesse for både leger innen barne- og ungdomspsykiatrien og for voksenpsykiatere, som jo både behandler og eventuelt strafferettslig observerer ungdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media