()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  4. april døde Odd Steffen Dalgard, 79 år gammel. Med ham er landets ledende sosialpsykiater gått bort. Helt til det siste var han engasjert i sin vitenskap. Faktisk er noen av hans beste artikler publisert gjennom de siste år.

   Odd Steffen visste at hans dager var talte. Men han selv, og vi hans venner, trodde han skulle få leve litt lenger. Vi sørger med familien over denne beskjedne, vennlige, tålmodige mannens bortgang – en helstøpt personlighet forankret i humanistiske tradisjoner.

  Odd Steffen var født i Bærum som sønn av litteraten og filmmannen Olav Dalgard. Som ung student var Odd sterkt engasjert i fredsarbeid og primus motor ved konferanser for medisinstudenter fra øst og vest. Denne interessen ble revitalisert da han ble formann for den norske seksjonen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War 1984 – 85.

  Etter embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1956 ble han spesialist i psykiatri og dr.med i 1968. Fra 1969 var han dosent i psykiatri ved Universitetets psykiatriske klinikk på Vinderen til han ble professor og overlege ved Regionsykehuset i Trondheim i 1978. I 1980-årene var han overlege og professor ved Ullevål sykehus og i 1990-årene leder for Senter for sosialt nettverk og helse. Dalgard hadde studieopphold både i Edinburgh, Philadelphia og ved Harvard, der han ble sterkt influert av epidemiologen Alexander Leighton.

  Det er som forsker og talsmann for forebyggende psykiatri Dalgard har ytet mest. Som ung forsker ble han påvirket av professor Ørnulv Ødegård, som helt siden 1930-årene hadde utført betydelige epidemiologiske studier. Dalgard har vært en av våre fremste psykiatriske epidemiologer og har studert migrasjon og funksjonelle psykoser, risikofaktorer ved depresjon og andre psykiske lidelser og virkningen av forebyggende tiltak. Gjennom seminarer og tallrike bøker og artikler har han dokumentert hvor viktig det sosiale nettverket er for psykisk helse. Dalgard var også sterkt interessert i rettspsykiatri og kriminalitet, med flere studier på dette feltet. Odd Steffen var eneforfatter på mange vitenskapelige artikler, men ofte trakk han andre med i sin forskning. Sammen med kolleger har han redigert en rekke skrifter om sosialpsykiatri, rettspsykiatri og forebyggende helse. Av hans mest kjente bøker kan nevnes Dømt til sikring (1970), Bomiljø og psykisk helse (1980) og Sosialt nettverk og psykisk helse (1988).

  Odd Steffen etterlater seg et stort savn i vennekretsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media