Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  6,2 millioner til Det helsevitenskaplige fakultet i Tromsø

  6,2 millioner til Det helsevitenskaplige fakultet i Tromsø

  Da 31 millioner kroner ble delt ut fra Tromsø Forskningsstiftelse i mars 2011, gikk 6,2 millioner til Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

  Tromsø Forskningsstiftelse ble opprettet av Trond Mohn i 2007. Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved Universitetet i Tromsø. Mohn har frem til nå bidratt med 100 millioner kroner i støtte til stiftelsen.

  De 6,2 millionene som gikk til Det helsevitenskapelige fakultet ble fordelt til seks ulike forskere og deres prosjekter, hvorav tre av disse forskerne har tatt medisinsk embetseksamen.

  Kirsti Ytrehus (f. 1953) fikk en million til sitt prosjekt kalt Acute ischemia in chronic non-ischemic heart failure. Role of ROS, a double edged sword, et eksperimentelt prosjekt der man skal undersøke akutt infarkt i hjerter som allerede har kroniske forandringer på grunn av høyt blodtrykk og økt veggstress eller diabetes type 2 og forstyrret fett- og sukkerstoffskifte. Ytrehus tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1980 og tok doktorgraden i Tromsø i 1988.

  Eiliv Lund (f. 1947) fikk en million til sitt prosjekt med tittelen Genekspresjon og årsaker til brystkreft; Kvinner og kreft-studien. Studien er en av Europas største epidemiologiske kohortundersøkelser med ca. 170 000 deltakere. Lund tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1974 og tok doktorgraden i 1989.

  Arnfinn Sundsfjord (f. 1958) fikk en million til sin forskning på antibiotikaresistente bakterier. Hans prosjekt har tittelen Multidrug resistant enterococci: a clinical challenge needing new treatment strategies. Sundsfjord tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1983, ble godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi i 1993 og tok doktorgraden i Tromsø i 1994.

  De tre andre som fikk tildelt midler fra denne potten var Gøril Eide Flaten som fikk en million til sitt forskningprosjekt kalt Permeability screening of new drug compounds: further characterization, development and optimization of the phospholipid vesicle-based model, Tor B. Stuge som fikk en million til sitt prosjekt kalt Tolerisering av spesifikke T celleresponser kan forhindre Neonatal Alloimmun Trombocytopeni samt Steinar Johansen som fikk 1,2 millioner til sitt prosjekt kalt Whole genome sequencing of the cold-water coral Lophelia and coastal sea anemones – impact on ancestral tumor development and apoptosis.

  Universitetet i Tromsøs formidlingspris til Mads Gilbert

  Universitetet i Tromsøs formidlingspris til Mads Gilbert

  Mads Gilbert (f. 1947) er tildelt Universitetet i Tromsøs formidlingspris for 2011 for sitt langvarige og omfattende arbeid med allmennrettet forskningsformidling.

  Gilbert er professor II ved Institutt for klinisk medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, i tillegg til å være avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han får prisen for sitt langvarige og omfattende arbeid med å formidle resultater fra egen og andres forskning til allmennheten, med bedring av befolkningens helse som målsetting.

  Mads Gilbert har bidratt til å øke den norske befolkningens kunnskaper om livreddende førstehjelp og om betydningen av rask behandling ved akutt hjerteinfarkt og hjerneslag. Han har også formidlet vitenskapelig basert kunnskap om forebygging av trafikkulykker. Sammen med kolleger ved Tromsø internasjonale mineskadesenter har Gilbert vist hvordan tidlig førstehjelp, rask evakuering og endelig behandling kan redde liv etter mineskader.

  Under krigen i Gaza vinteren 2008 – 09 var han til stede som behandlende lege, samfunnsmedisiner og forsker. Han analyserte omfanget av helseskadene med vitenskapelig metode og formidlet funnene gjennom internasjonale medier, i The Lancet og via boken Øyne i Gaza.

  Gilbert ønsker å dedikere prisen til alle som lever under ekstremt vanskelige forhold, som i Gaza.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media