Naivt om evolusjonsteori og religion

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ayala, Francisco J.

  Am I a monkey?

  Six big questions about evolution. 83 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2010. Pris USD 13

  ISBN 978-0-8018-9754-2

  Ayala er en fremtredende amerikansk biolog med en fortid som dominikanerprest. Målet er, ifølge omslaget, å presentere det vitenskapelige grunnlaget for evolusjonsteorien, forklare hvordan evolusjonsprosessen virker og begrunne hvorfor evolusjon ikke er en trussel mot religion. Dette vil Ayala oppnå ved å besvare det han kaller seks store spørsmål om evolusjon, ett for hvert kapittel:

  1. Er jeg en ape? Svar: Nei, jeg er en primat. Aper er også primater, men mennesker er ikke aper. Deretter gir forfatteren en kort og konsis, men ikke spesielt spennende innføring i det vitenskapelige grunnlaget for menneskets utvikling.

  2. Hvorfor er evolusjon en teori? Svar: Evolusjon er en teori, men også et faktum. Ordet teori betyr nemlig noen annet innen forskning enn i dagligtale. Kapitlet er åpenbart ment å imøtegå kreasjonistenes argumentasjon om at evolusjon bare er en teori og til en viss grad fungerer som popularisering av den hypotetisk-deduktive metode.

  3. Hva er DNA? Svar: Et molekyl som kopierer den genetiske informasjonen, som muterer og som er oppskrift på proteiner. Dette gjøres bedre av nesten hvilken som helst naturfagbok, og kapitlet fremstår som et dårlig forsøk på å popularisere sammenhengen mellom evolusjonsteori og moderne genetikk.

  4. Aksepterer alle forskere evolusjon? Svar: Ja, det store flertall av biologer aksepterer evolusjon. De som har en profesjonell forståelse av bevisene, kan ikke fornekte det. Som et hovedargument beskriver Ayala hvordan biologiske organismer er alt annet enn perfekte og at en intelligent designer ville kunne gjort det mye bedre. Hvalens manglende gjeller eller menneskets håpløse ryggkonstruksjon er eksempler på fenomener som bare gir mening i lyset av evolusjon. I dette kapitlet glimter forfatteren til med litt kreativitet, men han er dessverre ingen god historieforteller.

  5. Hvordan begynte livet? Svar: Vi vet ikke, men mest sannsynlig ved spontan danning av selvkatalyserende molekyler som ble til en RNA-verden. Igjen presenterer forfatteren et spennende tema på en nesten overraskende kjedelig måte.

  6. Kan jeg tro på evolusjon og Gud? Ja, bare du godtar at vitenskap og religion intellektuelt sett må holdes atskilt og at mennesket er skapt i Guds bilde gjennom evolusjon. Dette er det mest interessante kapitlet. Ikke fordi det er velskrevet, men fordi det gir innsikt i en fremtredende evolusjonsbiologs streben med å rettferdiggjøre sin kristne barnetro.

  Som helhet kan denne boken forstås som et forsøk på å imøtegå kreasjonistisk propaganda med en kombinasjon av faktakunnskap og religiøst frieri. Slik sett kan den kanskje bidra til sjelefred for biologer (og leger) som sliter med å forene sin faglige innsikt og religiøse overbevisning. Som en populær innføring i evolusjonsteori er den mindre vellykket, og det finnes langt bedre alternativer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media