()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pneumokokker kan omgå seleksjonspress fra vaksiner ved å erverve seg nye gener gjennom naturlig transformasjon.

  Streptococcus pneumoniae er en naturlig transformerbar bakterie som effektivt kan skaffe seg nye egenskaper ved å ta opp nakent DNA fra omgivelsene og inkorporere dette i eget genom. Den økende forekomsten av antibiotikaresistente stammer av S pneumoniae representerer et betydelig globalt problem. Nå har en internasjonal forskergruppe studert den genomiske plastisiteten til bakterien (1).

  Ved å sekvensere hele genomet til 240 isolater av den multiresistente linjen PMEN1 (Spain23F-1) var gruppen i stand til å skjelne tilfeldige basesubstitusjoner fra polymorfismer oppstått gjennom horisontal genoverføring. Flere enn 700 rekombinasjoner ble påvist over en periode på 24 år (1984 – 2008). Et særlig viktig antigen er polysakkaridkapselen som omgir bakterien, og det ble påvist ti kapselbytter hos de 240 sekvenserte isolatene.

  – Slike kapselbytter finner sted ved at hele locuset med kapselgener byttes ut med det tilsvarende locus fra en annen serotype, sier professor Leiv Sigve Håvarstein ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Vaksinasjon forårsaker et sterkt seleksjonpress mot serotypene som inngår i vaksinen. Denne studien viser at pneumokokkene kan omgå dette seleksjonspresset ved å erverve seg nye kapselgener gjennom naturlig transformasjon. Dette fenomenet kan på sikt undergrave virkningen av vaksinen.

  Studien viser også at pneumokokker ofte plukker opp antibiotikaresistensgener fra andre bakterier. Utvikling av resistens mot fluorokinoloner, rifampicin og makrolider var hyppigst forekommende, sier Håvarstein.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media