()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Systemisk kortisonbehandling i to uker etterfulgt av kortison nasalt gir bedre effekt enn nasal behandling alene ved plagsomme nesepolypper.

  Nesepolypper kan gi kronisk sinusitt, nesetetthet, hodepine og søvnvansker. Kortisonbehandling med nesedråper eller nesespray har ofte begrenset effekt, og residiv er vanlig. Kan systemisk behandling med prednisolon initialt føre til bedre resultater?

  60 voksne pasienter i Skottland med kronisk rhinosinusitt og store eller moderat store nesepolypper ble randomisert til behandling med enten peroral prednisolon eller placebo i to uker, etterfulgt av kortison nesedråper i åtte uker og kortison nesespray i 18 uker (1). Etter 28 uker hadde pasientene som hadde fått prednisolon mindre nesepolypper og de rapporterte bedre nesefunksjon, luktesans og livskvalitet enn de andre pasientene. Prednisolon ga forbigående suppresjon av binyrene og økt beinmetabolisme.

  – Denne studien er en av flere som viser effekt av initial systemisk kortisonbehandling ved plagsomme nesepolypper, sier professor Sverre Steinsvåg ved Øre-nese-hals-avdelingen, Sørlandet sykehus og Universitetet i Bergen. Inntrykket er at flere pasienter med nesepolypper burde fått tilbud om prednisolonbehandling, ikke minst fordi effekten av kirurgi er forbigående. Faren for bivirkninger tilsier imidlertid en viss tilbakeholdenhet med slik behandling, særlig hos postmenopausale kvinner og eldre og hos dem som trenger gjentatte behandlinger, understreker han. Prednisolon må alltid kombineres med nasal behandling, som må kontinueres over lengre tid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media