Med tillit inn i fremtiden

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fremtidens legerolle og kvalitet i helsetjenesten sto på dagsorden da 100-årsjubilanten Yngre legers forening (Ylf) arrangerte sitt årsmøteseminar i slutten av mars.

  Johan Torgersen er valgt til ny leder i Ylf. Foto Ylf
  Johan Torgersen er valgt til ny leder i Ylf. Foto Ylf

  – Vi ønsket å benytte seminaret til en refleksjon over legerollen i et fremtidsperspektiv, sier avtroppende Ylf-leder Hege Gjessing. – Det virker naturlig at Ylf i et jubileumsår retter blikket mot hvordan vi utfører og hvordan vi bør utføre legegjerningen. Foreningen inviterte derfor tre sentrale personer med forskjellige innfallsvinkler på temaet.

  Professor Per Fugelli, forbundsleder i Sykepleierforbundet Lisbeth Normann og president Torunn Janbu delte sine tanker og ideer om legerollen.

  – Tillit er selve «gudestoffet» for leger. Det er det som har gitt, gir og vil fortsette å gi legerollen bærekraft inn i fremtiden, understreket Fugelli i sitt foredrag. Han tok for seg hvilke faktorer som bygger tillit: Kyndighet og kompetanse, moralsk integritet (uavhengighet), empati/medmenneskelighet, å dele makt og at legen møter pasienten over tid. Samtidig advarte han mot gudestoffets fiender, både ytre og indre som økende kommersialisering og mer byråkrati samt teknologifokuset i medisinen og flukten fra de humanistiske verdier.

  – Vi må beskytte og styrke tilliten og derfor må leger bli barskere og kjempe hardere for det vi tror på, var hans oppfordring til de yngre legene.

  Normann skisserte seks utfordringer for fremtidens legerolle hvor blant annet kvalitet, verdiskapning, tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig forskning sto sentralt. – Det blir avgjørende for helsetjenesten i fremtiden at nøkkelpersonell som leger og sykepleiere defineres i nasjonale planer og at man ikke drukner i et bunnlinje- og effektivtetshysteri, fremhevet forbundslederen.

  I paneldebatten som fulgte pekte Janbu på at man ikke bare kan «krige», men at man også må komme med konstruktive løsninger til hvordan helsetjenesten kan bli bedre. – Dessuten lar det seg gjøre å kombinere rollen som en profesjonell og tillitsvekkende lege som samtidig må ha gode arbeidsbetingelser og rett og krav på fritid. Det trenger ikke å være noen motsetninger, oppsummerte hun.

  I tilknytning til seminaret ble det avholdt årsmøte, og nestleder Johan Torgersen (36) ble valgt til ny leder ved akklamasjon. Det ble også vedtatt nytt politisk dokument for perioden 2011 – 13, policydokument om spesialisering av leger og punktprogram for 2011 – 13.

  Torgersen er lege i spesialisering (LIS) innen anestesi- og intensivmedisin ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Han tiltrer ledervervet i Ylf 1. september.

  – Et godt system som erstatter turnustjenesten og faste stillinger for leger i spesialisering, blir viktige saker å sluttføre, sier den påtroppende lederen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media