()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen ønsker å bidra aktivt og konstruktivt i det videre arbeidet for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i helsetjenesten. Årets statusrapport er et bidrag til dette.

  – Gjennom rapporten ønsker vi å bidra til et perspektivskifte i styring og ledelse av helsetjenesten, sier president Torunn Janbu. – Det er behov for å tydeliggjøre de overordnede målsettingene for sektoren, samt å innføre styringsmodeller og styringskrav som ivaretar disse på en god og balansert måte, sier hun.

  Legeforeningen mener at pasientenes behov for gode og sikre helsetjenester må stå i sentrum og tillegges mer vekt i styring og ledelse av sykehusene enn i dag. Det forutsetter utvikling av et godt nasjonalt system for måling av kvalitet med gode kvalitetsindikatorer som både kan brukes til læring og forbedring på klinisk nivå, samtidig som det gir god og relevant styringsinformasjon.

  Selv om styring og ledelse av sykehusene levnes mest oppmerksomhet i denne rapporten, er behovet for en balansert tilnærming mellom økonomiske og kvalitetsmessige målsettinger og krav også relevante for avtalepraksis og allmennlegetjenesten. Utfordringene og styringsstrukturene er imidlertid annerledes her, blant annet ved at definerte behov ivaretas gjennom lovkrav, sentrale avtaler og finansiering. Når myndighetene nå vurderer å innføre nye krav til – og systemer for – kvalitet og pasientsikkerhet må partene involveres i arbeidet.

  Rapporten som har tittelen Med kvalitet som ledestjerne – Balanserte mål gir god kurs, setter søkelys på kvalitet i styring av helsetjenesten. Den er delt inn i sju kapitler. Økt vektlegging av kvalitet i styring og ledelse av sykehusene, kvalitetssatsning i avtalepraksis og i allmennlegetjenesten er blant temaene . Den blir offentliggjort i slutten av mai 2011 og vil være tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/87545.0 medio juni.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media