Gullstandard for anestesileger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jackson, Guy

  Soni, Neil

  Whiten, Christopher J.

  Practical procedures in anaesthesia and critical care

  239 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-957302-8

  Dette er en håndbok i praktiske prosedyrer beregnet på leger i anestesiologi. Anestesiologi, inkludert intensivmedisin, krever god teoretisk bakgrunn og gode praktiske ferdigheter. Dette er en av de beste bøkene jeg har lest med hensyn til en bred og praktisk gjennomgang av små og store praktiske prosedyrer en anestesilege må beherske i situasjoner med tidspress.

  Den er delt i sju kapitler: Basic principles, Intravascular access, Monitorering, Airway procedures, Thoracic procedures, Abdominal procedures og Neurological and related procedures.

  Permene er myke, men boken er litt for stor til å ha i frakkelommen. Den innholder en rekke algoritmer og illustrasjoner. Illustrasjonene er gode, men noen av fotografiene kunne ha vært kuttet ut. Røntgen- og ultralydbildene er derimot nyttige og gode. Dette er ikke en lærebok, men pga. oppbyggingen og strukturen inneholder den utrolig mye informasjon. Hver teknikk blir presentert med en generell, kort innledning, videre indikasjoner, kontraindikasjoner, komplikasjoner, utstyr, lokalisasjoner og teknikker. Spesielt nyttig er de to siste punktene hvor forfatterne peker på risiko og ikke minst det siste punktet med tips og råd. Til alt overmål finnes det også referanser til sentrale artikler og viktige organisasjoner og utvalg.

  For å si noe om grundigheten kan jeg nevne at under kapitlet om intravaskulær tilgang er det en egen gjennomgang av Seldinger-teknikken, som mange av teknikkene som spesielt anestesiologer og radiologer bruker, bygger på.

  I kapitlet om luftveisprosedyrer beskriver de grundig alt fra innleggelse av svelgtube og ventilering med bag og maske til vanskelig intubering og perkutan trakeostomi. Alt er behandlet på en grundig og instruktiv måte.

  En innvendig kan være at boken innholder for mye informasjon på liten plass. Den skal imidlertid ikke leses fra perm til perm, men bør brukes når man skal gjennomføre en prosedyre – enten det er tidlig i karrieren eller når man trenger å friske opp kunnskap. Jeg anbefaler den både for leger i spesialisering og erfarne kolleger. Den bør finnes lett tilgjengelig på alle avdelinger som gjennomfører disse prosedyrene som potensielt kan være farlig for pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media