()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny konjugert vaksine mot gruppe A-meningokokker kan sette en stopper for nye epidemier i Afrikas meningittbelte.

  Epidemier av hjernehinnebetennelse forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe A er et alvorlig folkehelseproblem i 13 land i det tørre Sahel-området like sør for Sahara. Man regner med at det tørre klimaet med støvete vind gir økt sårbarhet overfor virulente meningokokker, da epidemier opptrer årlig i tørketiden fra januar til juni og stopper brått ved det første regnfallet. Enkelte år har gitt langt verre epidemier enn andre (1).

  Gruppe A-meningokokker rammer hovedsakelig barn i aldersgruppen 5 – 15 år, og det anslås at over en tiårs periode har 1,1 million blitt syke, 134 000 har dødd og 317 000 har fått varige mén. Hittil har strategien for å bekjempe epidemiene basert seg på vaksinasjonskampanjer ved epidemiutbrudd med polysakkaridvaksine som ikke genererer immunologisk hukommelse. Disse kampanjene har hatt begrenset effekt og har bydd på betydelige logistiske utfordringer (1).

  En ny konjugert vaksine mot gruppe A-meningokokker, der man har hektet på et protein, har nå blitt testet i kliniske fase II-studier i Afrika. Vaksinen har vist seg å være trygg, og den genererer varig immunologisk respons med funksjonelle antistoffer på et nivå 20 ganger høyere enn det man har sett ved polysakkaridvaksinen. Utstrakt bruk av denne vaksinen, med mer enn 80 % dekning i aldersgruppen 1 – 29 år, forventes å gi beskyttelse for hele befolkningen og sette en stopper for videre gruppe A-meningittepidemier i regionen (1). En WHO-støttet kampanje er startet i Burkina Faso, og tilsvarende kampanjer er planlagt i Niger og Mali. Målet er å vaksinere totalt 20 millioner i alderen 1 – 29 år i disse landene, men fortsatt mangler man finansiering til kampanjene (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media