Aktiv som ung – mindre vektøkning som eldre

Nyheter Allmennmedisin Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å opprettholde et høyt fysisk aktivitetsnivå fra ung voksenalder gir mindre vektøkning som middelaldrende.

  Risikoen for vektøkning er størst i overgangen fra ung voksen til middelaldrende. Det er dokumentert at et høyt fysisk aktivitetsnivå gir vekttap, men det er usikkert om vedvarende høyt aktivitetsnivå fra ung voksenalder beskytter mot vektøkning senere i livet. Det er bakgrunnen for en amerikansk studie, der man fulgte 3 554 kvinner og menn gjennom 20 år (1). Gjennomsnittsalderen ved studiestart var 25 år. Deltakerne ble inndelt i kategorier etter sitt fysiske aktivitetsnivå og ble kontrollert ved fastlagte intervaller i de neste 20 årene.

  I gruppen med vedvarende høy fysisk aktivitet var vektøkningen 2,6 kg mindre for menn og 6,1 kg mindre for kvinner, sammenliknet med gruppen med vedvarende lav fysisk aktivitet. Tilsvarende ble det funnet signifikante forskjeller i bukomfang mellom de to gruppene etter 20 år.

  – Selv med et upresist mål på moderat fysisk aktivitet viser denne undersøkelsen at regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å forebygge vektøkning, sier professor Sigmund Anderssen ved Norges idrettshøgskole. Helseundersøkelsene i Norge i perioden 1972 – 2002 viser liknende beskyttelse. Den beskyttende effekten kan synes liten i den amerikanske undersøkelsen, og verken hverdagsaktivitet eller grad av fysisk inaktivitet ble kvantifisert.

  – Nedgangen i hverdagsaktivitet og økende grad av fysisk inaktivitet i befolkningen de siste tiårene er en av de viktigste årsakene til at folk blir tyngre, både i Norge og i verden for øvrig, sier Anderssen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media