Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Hans August Benestad 23.8. 1933 – 18.2. 2011

Kjell Bjartveit 14.8. 1927 – 22.2. 2011

Siri Margrethe Regina Carstens 16.9. 1945 – 28.12. 2010

Arne Fredrik Clausen 9.12. 1946 – 29.1. 2011

Arve Dahl 8.3. 1950 – 16.1. 2011

Arnljot Drabløs 11.8. 1915 – 27.1. 2011

Bo Cervera Fjelking 9.7. 1944 – 25.12. 2010

Jan Fjellbirkeland 18.9. 1923 – 30.1. 2011

Øyvind Hetland 18.2. 1944 – 19.1. 2011

Uwe Herbert Jahn 14.7. 1955 – 13.2. 2011

Jan Kristian Schøning Jansen 16.1. 1931 – 8.1. 2011

Jan Øivind Johansen 24.4. 1937 – 4.12. 2010

Bjørn Henning Klevmark 16.9. 1926 – 11.2. 2011

Hans-Kristian Krogh 16.4. 1926 – 21.1. 2011

Ove Sortland 9.4. 1935 – 25.6. 2010

Arne Wathne Stein 8.11. 1973 – 22.1. 2010

Magne Tengesdal 20.3. 1928 – 21.1. 2011

Ivar Henry Titterud 26.7. 1940 – 11.2. 2011

Tom Unneberg 2.6. 1936 – 14.2. 2011

Anbefalte artikler