Den skjulte epidemien

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lanius, Ruth A.

  Vermetten, Eric

  Pain, Claire

  The impact of early life trauma on health and disease

  The hidden epidemic. 334 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Pris GBP 55

  ISBN 978-0-521-88026-8

  Det er lite som opprører vanlige voksne mennesker, leger og helsepersonell inkludert, mer enn å høre eller lese om misbruk og mishandling av barn. I Norge har vi nylig opplevd enda en rettssak i en lang rekke, knyttet til dette rystende emnet.

  Og her er en tekst som går rett inn i kjernen av fenomenet; krenkende oppvekstvilkår og virkningen av slike erfaringer på barns utvikling, livsløp og helse. Boken er skrevet av en internasjonal elite i kunnskapsfeltet om sammenhenger mellom traumer og sykdom. Den samler forskere fra de ledende miljøene i verden, med bakgrunn i utviklingspsykologi, epidemiologi, genetikk og epigenetikk, klinisk psykiatri, sosiologi og nevrovitenskapene. Den forener 80 vitenskapelige stemmer, hovedsaklig fra USA, men også fra Canada, England, Australia, Nederland, Italia, Israel, Japan, Korea, Tyskland og New Zealand. Til sammen har de bidratt til 24 stramt og godt redigerte kapitler – med mellom 30 og 110 referanser, til sammen nær 2 000 – fra et bredt sammensatt kunnskapsfelt.

  Det er tre hoveddeler, hver med to tematiske kapittelgrupper og avrundet med et kondensat skrevet av en «preses» i faget, kalt «bokens pepper og salt» av redaksjonen. Den første delen handler om tidlige barndomstraumers historikk og epidemiologi og den dokumenterte virkningen på mental og fysisk helse. Den andre delen omfatter biologiske tilnærminger til tidlige traumer med henblikk på følgene for barn henholdsvis voksne. I den tredje delen omtaler man kliniske perspektiver ved diagnostikk og behandling av traumer, både med henblikk på kliniske og sosiale følger og med henblikk på å redusere virkningen.

  Forordet er skrevet av Vincent J. Felitti, indremedisiner og professor ved University of California i San Diego. Han er initiator av The Adverse Childhood Experience Study (ACE Study), den hittil største undersøkelsen av sammenhengene mellom traumer i barndommen og sykelighet blant voksne, basert på både retro- og prospektive data fra 17 000 personer og gjennomført sammen med epidemiolog og kardiolog Robert F. Anda ved Center of Disease Control and Prevention i Atlanta, Georgia. Anda er nå ansatt ved Carter Center i Atlanta.

  Felitti konstaterer at følgende begynner å bli innlysende: Vond og vanskelig erfaring i barndom og ungdomstid forekommer mye oftere enn det som vanligvis er kjent. Slike erfaringer er vevd sammen i komplekse mønstre, og de er på en sterk og proporsjonal måte knyttet til sykdom i voksenlivet. Dette angår medisinfaget og klinisk praksis, det påvirker folkehelsen, og det berører samfunnets sosiale grunnstrukturer.

  Boken er i ekte forstand opplysende. Den er omfattende og overbevisende dokumentert. Mangler det ingenting? Jo! Det mangler en enda klarere understreking av at hele boken og den valide dokumentasjonen den hviler på, egentlig representerer et opprop om å fornye humanmedisinens teoretiske grunnlag. Fordi boken er et forstørrelsesglass på virkningen av vond og vanskelig erfaring for liv og helse, er den en sterk påminnelse om at mennesket er udelt (1). Dermed er denne utgivelsen uvurderlig som ansats til en ny medisinsk forståelsesramme, med andre ord en som yter menneskenaturen rettferdighet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media