Viktig viten om overdosedødsfall

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Prevention of acute drug-related mortality in prison populations during the immediate post-release period

  24 s, tab. København: WHO, 2010. Pris CHF 15

  ISBN 978 92 890 4204-8

  Målgruppen for dette heftet er så vel personer i ministeriene, ansvarlige for fengselsinnsattes helse under og etter løslatelse, som personer i arbeid innenfor rusfeltet og med rusavhengige. Det favner altså bredt og kunne med fordel ha vært skrevet som en bok, da man som leser sitter igjen med et ønske om en mer utdypende tekst.

  Språket er tungt, fortettet og bærer et tydelig vitenskapelig preg. Det er en ulempe for den interesserte leseren, da man fort mister motet ved første gjennomlesning. Ved gjentatt lesning er det enklere å se den innebygde logikken og sammenhengen. Heftet kan leses som en idébank for å opprette sammenhengende helsetjenester for opiatavhengige, både under og etter soning i fengsel.

  Inndelingen er tydelig med innledning, gjennomgang av vitenskapelige studier og praktiske anbefalinger. Temaene i innledningen tas på nytt opp i anbefalingene med mer rikholdig tekst. Dette skaper en god helhet. Anbefalingene er kunnskapsbaserte, og man legger hovedvekten på substitusjonsterapi for opiatavhengige. Med stor vitenskapelig tyngde gjennomgår man de få, men solide, vitenskapelige studiene av dødelighet av overdoser og andre årsaker etter endt soning.

  Bidragsyterne gir klare anbefalinger om tett samarbeid mellom primærhelsetjenesten, fengselsvesenet samt eksterne samarbeidspartnere, og de legger stor vekt på å lære opp opiatavhengige til å forebygge overdosedødsfall. Likeledes anbefaler de helhetlige programmer som tar seg av opiatavhengiges fysiske, psykiske og sosiale behov under og etter endt soning. De presenterer en forbilledlig modell for helhetlig rusomsorg.

  Heftet synes mest relevant for leger i fengselshelsetjenesten og rusomsorgen, men absolutt også for kommuneleger og fylkesleger som er interessert i rusmisbrukeres helse. Det setter en høy faglig standard for en utsatt og neglisjert gruppe. Den største ulempen er at heftet, som noen kanskje også vil si angående arbeid i rusfeltet, krever mer enn en god porsjon velvilje.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media