FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Olaf Hajek

Leger over store deler av verden bruker eldgamle emblemer der slangen inngår som et viktig element. Asklepios, legekunstens gud, fremstilles gjerne sammen med en slange tvunnet rundt en stav. Ved Legeforeningens jubileum er slangen og timeglasset i forsideillustrasjonen en fin påminnelse om legekunstens lange historie.

Anbefalte artikler