Viktig og aktuelt om barnevern

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvello, Øyvind

  Barn i risiko

  Skadelige omsorgssituasjoner. 442 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 495

  ISBN 978-82-05-40017-7

  Nylig har saker i pressen minnet oss om barnevernets mange utfordringer og til dels dårlige renommé. Barnevern er faglig utfordrende og kan innebære store personlige belastninger. Samtidig har barneverntjenesten vært den som krever minst formell utdanning av samtlige kommunale tjenester, og gjennomtrekken har vært stor med mange uerfarne og nyutdannede i tjenesten. Det har inspirert forfatteren, Øivind Kvello, til stor innsats. Han har hovedfag i pedagogikk, doktorgrad i utviklingspsykologi og en bred klinisk utdanning og erfaring fra flere ulike tjenester, bl.a. familie- og barnevern. Her har hans målsetting vært å skrive en praksisnær bok, med tanke på et bredt publikum, hvor relevant forskning bindes sammen med faglig resonnement.

  Hvert av de 13 kapitlene starter med en kort leserveiledning. Ved praksisnære eksempler og henvisning til aktuell forskning redegjør forfatteren for basale kunnskaper om barns utvikling og funksjon. Her er informasjon om beskyttelses- og risikofaktorer, vurdering av omsorgssituasjon og oppvekstbetingelser, mishandling, overgrep og psykiske lidelser hos barn og foreldre. I siste kapittel beskriver fagfolk fra 13 kommunale barneverntjenester i Norge praktiske erfaringer, bl.a. ved bruk av kartleggingsmalen slik den ble presentert i førsteutgaven i 2007. Dette kan sikkert tjene som inspirasjon og være nyttig for andre som ønsker å implementere noe av kunnskapen. Kvellos mal for barnevernsutredningen er revidert og forenklet, basert på tilbakemeldinger fra studenter og ansatte i barnevernstjenester i samsvar med barnevernets egne behov og ønsker. Ved å benytte mange eksempler knyttes den teoretiske kunnskapen til den praktiske utredningen, og det er laget et forslag til hvordan en undersøkelsesfase på bakgrunn av meldinger kan gjennomføres.

  Forfatteren har utvilsomt oppnådd mye av det han ønsker. Dette er en bok som kan ha stor verdi for mange som arbeider med barnets beste for øye, selv om det fortsatt er rom for forbedringer. Stikkordregisteret er mangelfullt med bare 103 stikkord. For en som ikke daglig jobber med barnevern og juss, hadde det vært greit å kunne slå opp ordlyden i barnevernlovens paragrafer. Som leser ville jeg ha foretrukket at den omfattende litteraturlisten (114 sider med ca. 1140 referanser), som nå kun er tilgjengelig på nettet, var oppdelt og trykt etter hvert kapittel. I denne paperbackutgaven er formatet nærmest kvadratisk, men bl.a. pga. de tallrike sjekklistene og informasjonsboksene ville den vært mer lesbar i A4-format. Det hadde den fortjent, for dette er et viktig bidrag til bedre kompetanse, samhandling og tidligere intervensjoner for barn i risiko.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media