Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Spørsmålene bygger på delegatenes medlemskap under landsstyremøtet i 2010, ikke hvem de representerte i landsstyret.

  1. Hvilken spesialforening hadde flest delegerte i landsstyret i 2010?

  2. Hvilken yrkesforening hadde flest delegerte i landsstyret i 2010 i forhold til medlemstallet?

  3. Hvilken yrkesforening hadde færrest delegerte i landsstyret i 2010 i forhold til medlemstallet?

Svar:

  1. Norsk idrettsmedisinsk forening

  2. Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

  3. Yngre legers forening (Ylf).

Anbefalte artikler