Jon Helle er ny Of-leder

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jon Helle (52) ble valgt til ny leder av Overlegeforeningen (Of) på foreningens landsrådsmøte i april.

  Jon Helle. Foto Legeforeningen
  Jon Helle. Foto Legeforeningen

  Han har i mange år vært overlege/poliklinikkleder ved Tiller distriktspsykiatriske senter, St. Olavs hospital. Han har nå 80 % permisjon for å være konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge RHF, og én pasientdag i uken. Han har også permisjon fra en universitetslektorfunksjon ved NTNU, men har beholdt 10 % av stillingen. – På denne måten har jeg kontakt med både med faget, pasienter, kolleger og studenter, sier han. Helle har de to siste årene også vært sentralstyremedlem i Legeforeningen.

  – Jeg gleder meg til vervet. Det blir spennende å gå fra en regional til en nasjonal arena. Jeg håper jeg kan bidra i en helhet, både i store linjer og i hverdagen for overleger. Det flotte med å være tillitsvalgt i Legeforeningen er foreningens to bein som faglig forening og fagforening. Da jobber man hele tiden nært på kvalitetsaspektet, og det er det mening i. Jeg håper flere leger kan finne ut at tillitsvalgtarbeid er artig, og at man kan få utrettet noe. God dialog med partene er en kunst som kan foredles, sier Helle.

  – Det nye styret skal spisse det vedtatte programmet fremover, kanskje etter modell fra sentralstyret med satsingsområder. Jeg har derfor ingen programerklæring alene nå. Utfordringene er ulike, men ofte etterlyses «stedlig ledelse». Dette er et begrep med ulikt innhold og vi må være med å klargjøre problemene og finne løsninger, fra de største til de minste sykehus. Sykehusene bør forøvrig ha mange leger i sentrale lederposisjoner, med autoritativt fokus på faglig kvalitet, sier han.

  – Legespesialistene i hele landet må få en hverdag der det gode pasientmøtet får stå i sentrum, der legen har nødvendig tid og myndighet i forhold til ansvaret og opplever meningsfull bruk av sin kompetanse. Kanskje vi skal jobbe for «godfotlegen»? sier Helle som gleder seg til å ta over roret i Overlegeforeningen fra 1. september.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media