Da Legeforeningen var 100 år

Marit Nylund Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet nr. 14/1986 var et jubileumsnummer med mange artikler om Legeforeningens rolle i samfunnet, gratulasjoner fra ulike legemiddelfirmaer og en historisk gjennomgang av foreningens strukturer. Her vises Legeforeningens generalsekretærer i perioden 1886 – 1986 (Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 1260).

Anbefalte artikler