()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet nr. 14/1986 var et jubileumsnummer med mange artikler om Legeforeningens rolle i samfunnet, gratulasjoner fra ulike legemiddelfirmaer og en historisk gjennomgang av foreningens strukturer. Her vises Legeforeningens generalsekretærer i perioden 1886 – 1986 (Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 1260).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media