Røyking øker risiko for brystkreft

Nyheter Onkologi Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Røyking og langvarig eksponering for passiv røyking er forbundet med økt risiko for invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner.

  Nyere studier tyder på at røyking er en risikofaktor for brystkreft uavhengig av alkohol. Nå har amerikanske forskere undersøkt sammenhengen mellom aktiv og passiv røyking og risiko for invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner (1).

  I den prospektive studien deltok 79 990 kvinner i alderen 50 – 79 år. Totalt ble 3 520 tilfeller av invasiv brystkreft oppdaget i løpet av 10,3 års oppfølging. Sammenliknet med dem som aldri hadde røykt, var brystkreftrisikoen økt med 9 % blant tidligere røykere (hasardratio 1,09; 95 % KI 1,02 – 1,17) og 16 % blant nåværende røykere (1,16; 95 % KI 1,00 – 1,34). Høyest risiko, på 35 %, ble observert hos dem som hadde røykt i mer enn 50 år (1,35; 95 % KI 1,03 – 1,77). Økt risiko for brystkreft vedvarte i opptil 20 år etter røykeslutt. Resultatene tydet også på at eksponering for passiv røyking over lang tid kan være forbundet med økt risiko for brystkreft.

  – Denne studien styrker oppfatningen om at det er en sammenheng mellom røyking og brystkreft også hos postmenopausale kvinner. Resultatene samsvarer med det vi har funnet tidligere hos norske og svenske premenopausale kvinner, sier professor Inger Torhild Gram ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  – De fleste i denne amerikanske studien begynte å røyke før de fikk sitt første barn, og vi tror at det er særlig de som har økt risiko. Selv om risikoøkningen er liten, fører den til mange krefttilfeller, siden brystkreft er en hyppig forekommende sykdom. Vi skal for øvrig undersøke sammenhengen mellom røyking og brystkreftrisiko i et norsk materiale på rundt 300 000 kvinner, sier Gram.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media