Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Petter Jensen Gjersvik

I dette nummeret

Nyheter

Johan H. Strømme
Knut Lande
Pål Rustad
Heidi Steensland
Liv Theodorsen
Petter Urdal
Leif Gjerstad
Erik Taubøll
Steinar Westin

Medisin og vitenskap

Linn Hofsøy Tollefsen
Anita Amundsen
Nils Kolstrup
Stein Anders Eriksen
Jan Ståle Nilsen
Olav Spigset
Lars Slørdal
Ellen Ruud
Henrik Holmstrøm
Erik Thaulow
Rune Midgard
Antonie Giæver Beiske
Elisabeth Gulowsen Celius
Ditlev Jensen
Harald Hovdal
Svein Ivar Mellgren
Kjell-Morten Myhr
Søren Jacob Bakke
Finn Lilleås
Alf Inge Smievoll
Gunnar Myhr
Per Hjalmar Nakstad
Radoslav Bajic
Arne Larmo
Anders Aasheim
Bjørn Bendz
Anne-Cathrine Næss
Petter Andreas Steen
Lars Wik
Arild Mangschau
Leif Gjerstad
Erik Taubøll
Ann-Sofie Eriksson
Karl Otto Nakken
Bjørg Evjen Olsen
Berit Støre Brinchmann

Profesjon og samfunn

Ove Furnes
Leif Ivar Havelin
Birgitte Espehaug
Lars Birger Engesæter
Stein Atle Lie
Stein Emil Vollset
Nils Erik Gilhus
Per Hjortdahl
Bjørn O. Hoftvedt
Sverre Varvin
Birgit Lie
Sidsel Rogde
Jan Helge Solbakk
Kristian Hagestad
Eline Thorleifsson
Dag Gundersen
Christina Foss
Geir Sverre Braut
Marit Tveito
Bernt A. Engelsen
John-Arne Røttingen
Jan C. Frich

Kommentar og debatt

Svein Friis
Tor K. Larsen
Ingrid Melle
Bjørn Hofmann
Tor Bjerkedal
Ola Thune
Charlotte Haug
Kjell A. Nøkleby
Ingegerd Frøyshov Larsen

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Wenche Brunell
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset
Lise B. Johannessen

På tampen