()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en meget detaljert artikkel i Tidsskriftet nr. 8 /2003 (1) beskriver Lars Meyer en nylig avdød kvinnelig leges tragiske psykiatriske/kriminelle atferd. De sakkyndige psykiatere fant at hun var sinnslidende på ett enkelt avgrenset område: i forholdet til en kollega. Hun var for øvrig kjent som en avholdt og dyktig lege. Hvilken hjelp hun fikk for sin psykiatriske lidelse, vet jeg ikke noe om, men hun fungerte som lege i mange år etter dette. Hun døde for tre år siden. Tidsskrift for Den norskelægeforening burde ha latt henne få hvile i fred.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media