Viktige veivalg

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen står foran et landsstyremøte der nytt sentralstyre skal velges og der viktige veivalg skal tas. I tillegg til sakene som står på dagsordenen, står utfordringene i kø i perioden som kommer. Hvordan vil Legeforeningen forholde seg til arbeidsledige leger, til regionalisering av spesialistutdanningen, til eventuell sentralisering av syke-hus og et sterkere innslag av privatisering? Hvem skal prioriteres – de legene som allerede har en fast jobb eller de som ikke har det? Og hva slags rolle skal leger og Legeforeningen ha i morgendagens helsevesen?

Anbefalte artikler