Anbefalelsesverdig om infeksjonssykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jensen, K

  Bekæmpelse af infektionssygdomme

  Statens Serum Institut 1902 – 2002. 295 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2002. Pris DKK 295

  ISBN 87-17-03659-3

  Statens Serum Institut i København startet sin virksomhet i 1902. I anledning jubileet er det utgitt en praktbok som på en engasjerende måte forteller om Seruminstituttets virksomhet i 100 år. Forfatter er pensjonert overlege Klaus Jensen, som i en årrekke har vært tilknyttet Seruminstituttet og som selv har opplevd mange av de store fremskrittene innen diagnostikk, forebygging og behandling der instituttet har spilt en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt.

  Seruminstituttet blev opprinnelig opprettet for å produsere antidifteriserum. Produksjon av hesteantistoffer var det første virksomme legemidlet mot den fryktede sykdommen. Ved anvendelse tidlig i sykdomsforløpet eller gitt profylaktisk til andre familiemedlemmer falt dødeligheten dramatisk og hindret sykdomsforløp og forventede epidemier. Ved siden av produksjon av terapeutiske sera ble det ved instituttet tidlig også utviklet serologisk diagnostikk for ulike infeksjonssykdommer som tyfoidfeber og syfilis. Med tanke på at Seruminstituttet i en årrekke har hatt en ledende rolle innen bekjempelse av tuberkulose, har denne sykdommen fått bred omtale i boken. Tuberkulin produsert ved instituttet er i dag nesten enerådende på verdensmarkedet, og det produseres årlig mer enn 100 millioner BCG-doser til verdensmarkedet. Andre viktige infeksjonssykdommer som difteri, tetanus, kopper, kikhoste, munn og klovsyke, poliomyelitt og syfilis omtales separat i egne kapitler. Mer dagsaktuelle temaer som sykehusinfeksjoner, antibiotikaresistens og klinisk immunologi får også bred omtale i boken. I tillegg omtales Seruminstituttets øvrige oppgaver som i dag omfatter epidemiologisk overvåkning, referansefunksjoner, spesialdiagnostikk samt utvikling og produksjon av vaksiner og plasmabaserte legemidler og produkter.

  Selv om boken primært omhandler danske forhold er innholdet også svært relevant for norske forhold. Den epidemiologiske utviklingen for de fleste infeksjonssykdommer er nærmest identisk i begge landene. I tillegg har Seruminstituttet i en årrekke vært leverandør av en rekke vaksiner og diagnostika til Norge.

  Boken er lettlest og rikt illustrert med over 200 fotografier og figurer. Den anbefales varmt til alle som er interessert i medisinsk historie og til dem som bedre vil forstå infeksjonssykdommenes epidemiologi og dynamikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media