For mye kaffe øker risikoen for dødfødsel

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Gravide som drikker mer enn åtte kopper kaffe om dagen har økt risiko for dødfødsel, men ikke for krybbedød.

I en prospektiv studie fra Danmark ønsket man å undersøke sammenhengen mellom kaffedrikking under svangerskapet og risiko for dødfødsel eller krybbedød i første leveår (1). Omkring 18 500 gravide som planla å føde ved Århus universitetssykehus i perioden 1989–96, var med i under-søkelsen.

Kvinner som drakk åtte kopper kaffe eller mer per dag under graviditeten hadde tre ganger så høy risiko for dødfødsel som de som oppgav at de ikke drakk kaffe (OR = 3,0,95 % KI 1,5–5,9). Det var ingen signifikant sammenheng mellom kaffedrikking og krybbedød. Risikoen for dødfødsel økte med antall kaffekopper om dagen i løpet av svangerskapet. Den relative risikoen minsket til 2,2 (95 % KI 1,0–4,7) når forskerne justerte for røykevaner og alkoholinntak under graviditeten.

– Den danske studien viser at et storkonsum av kaffe øker risikoen for fosterdød og må tas alvorlig, sier Frederik Frøen ved Kvinneklinikken og Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet. Det bør også mane til forsiktighet med storkonsum av cola og andre koffeinholdige drikker.

– Likevel gir ikke funnene helt dekning for forskernes konklusjon om at kaffedrikking er forbundet med risiko for fosterdød. I materialet er det snarere en liten tendens mot at et lite konsum på 1–3 kopper daglig reduserer risikoen for fosterdød (OR = 0,6, 95 % KI 0,3 – 1,1), mens 4–7 kopper er langt fra å ha effekt i noen retning, sier Frøen.

– Studien inkluderer kun 82 dødfødsler, og dermed har de danske forskerne valgt å studere fosterdød som én enkelt tilstand – hvilket er vanlig, men likevel langt fra virkeligheten. Oftest er barnets dødsårsak ikke påvirket av kaffens effekter, men de er likevel med i studien. For de dødsårsakene der kaffe virkelig spiller en rolle, kan effektene derforvære betydelig større og komme ved lavere doser enn det som rapporteres i denne studien, sier Frøen.

Anbefalte artikler