NAVO ut av rammeavtaler

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

NAVO har meddelt Legeforeningen at arbeidsgiverforeningen har trådt ut av de avtaler som regulerer rammeavtalene for praktiserende spesialister med driftstilskuddsavtale.

Uttredenen fra partsforholdet er begrunnet med at NAVO er en ren arbeidsgiverforening og ikke en generell interesseorganisasjon for helseforetakene. Det er i den forbindelse vist til at rammeavtalene for avtalespesialistene ikke regulerer forholdet mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og således ikke er tariffavtaler. Rammeavtalene er å betrakte som driftsavtaler for næringsdrivende hvor de regionale helseforetakene kjøper spesialisthelsetjenester fra private aktører.

I forbindelse med reforhandling av rammeavtalene vil de regionale helseforetakene derfor være part i avtalene. Legeforeningen er så langt informert om at det ønskes felles forhandlinger mellom fire av fem regionale foretak. Unntaket er Helse Vest RHF som har ønsket å forhandle alene.

Legeforeningen arbeider for å få til en oppstart i forhandlingene så snart som mulig.

Anbefalte artikler